Етнографски музеј Београд

Member of Museums.EU
Календар Догађања
радно време музеја

Пропозиције

Филмове за такмичарске програме фестивала одређује Селекциона комисија

Право учешћа на Фестивалу имају аутори чији филмови испуњавају следеће услове:

 1. Да је реч о документарним филмовима који се баве темама из етнологије и антропологије;
 2. Да су реализовани у последње три године. Одлуком Савета Фестивала и Селекционе комисије у селекцију је могуће уврстити и филмове старије од три године;
 3. Да филмови пружају научни и истраживачки допринос у области етнологије и антропологије, али и да у ауторском приступу пружају изразити уметнички квалитет;
 4. Да филмови не трају дуже од 75 минута;
 5. Да се пријављују први пут;

Друге филмске форме које пружају значајан допринос у третирању антрополошких и етнолошких тема могу бити сврстане у посебне програме.

Учешће филма на Фестивалу не подлеже новчаној надокнади.

Фестивал не исплаћује накнаде за приказивање филмова у оквиру свих програма.

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

Пријављивање за Фестивал почиње 01. 03. 2017. године, а у обзир ће бити узете само пријаве које стигну до 25.05.2017. године.

Аутор који конкурише сa више филмова, за сваки од филмова мора да достави засебну пријаву, засебну копију филм а и пратећу документацију.

У обзир ће бити узете само пријаве сa комплетном документацијом која подразумева :

 1. копију филма за приказивање на DVD-ју, са енглеским преводом;
 2. попуњену и потписану штампану пријаву (word) коју можете преузети са сајта Фестивала
 3. копија филма (пожељно је да копија буду најмање DVD квалитета 720×576 пиксела, а препоручљив је и HD формат резолуције 1280×720 пиксела формата слике 16:9 или више).
 4. синопсис филма (максимално 200 карактера);
 5. трејлер филма
 6. две фотографије из филма (минималне резолуције 300dpi);
 7. кратка биографија аутора (максимално 200 карактера);
 8. списак учесника (режија, продуцент, сценарио, камера, консултант, монтажа, звук, музика);
 9. На коверти јасно назначити да се копија шаље за културне потребе и да нема комерцијалну вредност. У супротном Фестивал не може да сноси додатне царинске трошкове;

Филмови који нису на српском или енглеском језику морају битити тловани на енглески језик. Сви филмови који уђу у такмичарски програм, укључујући и оне на српском језику, морају бити титловани на енглески језик;

Копију филма на DVD-ју, одштампану и потписану пријаву (само потпуно пoпуњена пријава долази у обзир), трејлер, као и CD са пратећим материјалом послати на адресу:

Етнографски музеј у Београду ‘за Фестивал“

Студентски трг 13 (ПФ357)

11000 Београд, Србија

Пратећу документацију филма можете послати и путем електронске поште у форми засебних

прилога на адресу:

mfef@etnografskimuzej.rs

Организатор се одриче сваке одговорности за штету насталу током транспорта пошиљке.

 

Аутори чији су филмови селектовани за неки од програма Фестивала морају да до 15. јула 2017.године доставе:

 1. копију филма за приказивање(путем интернет линка,на DVD-ју, Blu-ray Disc-у са енглеским преводом,
 2. промотивни материјал филма (трејлер и др.).

Фестивал се обавезује да током манифестације обезбеди смештај (ноћење и доручак) једном представнику филма селектованом уТакмичарски програм.

Пријавом на Фестивал власник ауторских правафилма се писмено обавезује да ће копија филма остати у Архиви Међународног фестивала етнолошког филма, односно Етнографског музеја у Београду. Свако коришћење филма у току и после Фестивала биће искључиво едукативног и некомерцијалног карактера.

Власник ауторских права филма који је прошао селекцију Фестивала обавезује се да ће без новчане накнаде дозволити приказивање филма на Фестивалу.

Власник ауторских права филма који је прошао селекцију обавезује се да ће допустити и коришћење материјала из свог филма, у дужини до 3мин, за потребе промоције Фестивала у медијима.

После завршетка рада Селекционе комисије Фестивала, филм не може бити повучен са Фестивала.

 

Програм Међународног фестивала етнолошког филма се састоји из компетитивног и некомпетитивног програма.

КОМПЕТИТИВНИ ПРОГРАМИ ФЕСТИВАЛА

Такмичарски програм

Студентски  програм

ID3min програм

НЕКОМПЕТИТИВНИ ПРОГРАМИ ФЕСТИВАЛА

Информативни програм

Специјални програми

Награде у компетитивним програмима додељује Међународни Жири Фестивала

НАГРАДЕ ФЕСТИВАЛА СУ:

Главна награда GRANDPRIX  „Драгослав Атонијевић“.

Награда за најбољи домаћи филм.

Награда за најбољи инострани филм.

Награда за најбољи студентски филм.

Награда за најбољи ID3min филм.

 

Одлуком Жирија могу бити додељене и следеће награде:

Награда за допринос нематеријалном културном наслеђу

Награда за етнографски запис

Награда за најбољи аматерски филм

Награда за камеру

Награда за монтажу

Награда за звук

Награда новинара

Награда публике

 

Уз претходну саласност Савета Фестивала, друга правна и физичка лица могу на Фестивалу доделити своје награде.

Уколико постоји више аутора који деле исту награду, предвиђени новчани износ се дели између добитника.

Уколико, према мишљењу Жирија, у оквиру неке категорије није остварен задовољавајући квалитет филмова, Фестивал није у обавези да додели награду, а средства предвиђена за ту награду се пребацују у другу категорију, према договору Жирија и организатора Фестивала.

Потписом на пријави за Фестивал подносилац пријаве потврђује да је сагласан са свим одредбама из фестивалских пропозиција.

 

Музејска продавница и књижара др Сима Тројановић

У атријуму музеја налази се продавница сувенира. У њој можете купити копије средњевековног накита израђене од сребра, текстилно покућство, делове народних ношњи

Подржите нас

Подржите Етнографски музеј кроз донације, спонзорство или учлањењем у Клуб сарадника Етнографског музеја. Подршка јавности, појединаца, компанија и организација, помаже нам да изградимо и обновимо музеј, организујемо изложбе, унапредимо конзервацију, и развијамо своје едукативне програме.

Манакова кућа

Манакова кућа је саграђена око 1830. године у Савамалској улици, на старом путу који је повезивао Варош-капију и стару београдску четврт Савамалу. Један од власника куће био је Манак Михаиловић, цинцарски досељеник из Македоније по коме је Манакова кућа добила име и задржала га до данас.
Неправилан облик основе Манакове куће условљен је обликом парцеле на којој је подигнута. Кућа је саграђена у бондручној конструкцији и састоји се од подрума зиданог каменом, приземља и спрата, грађена је у бондручној конструкцији.

Претражите сајт

×