Етнографски музеј Београд

Member of Museums.EU
Календар Догађања
радно време музеја

ГЕМ 79

ГЛАСНИК ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА, КЊ. 79

365, илустровано

Етнографски музеј у Београду, 2015.

Главни и одговорни уредник: др Мирјана Менковић

Научни и стручни радови

МИР! У МУЗЕЈУ СТЕ (9-22)
Nikola Krstović
Српска сремска ношња (23-61)
Katarina Radisavljević
СПЕЦИФИЧНО СТ ПИРОТСКОГ ЋИЛИМАРСТВА У ПЕРИОДУ 1945–2015 (63-95)
Marina Cvetković
Вежена кошуља – женска рубина (97-118)
Vera Šarac-Momčilović
Економија породичне славе (119-140)
Miloš Matić

Рoмскa културa у пoлитичкoм и интeлeктуaлнoм дискурсу (141-163)
Miloš Zarić

Нематеријално културно наслеђе у Србији Праксе, знања и иницијативе (165-278)
Miroslava Lukić-Krstanović, Dragana Radojičić

Породична знања и могући начини њиховог опстајања (179-190)
Irena Fileki

КОНЗЕРВАЦИЈА МУЗЕЈСКИХ ПРЕДМЕТА ЗАРАЖЕНИХ ПЛЕСНИМА – НА ПРИМЕРУ ЗБИРКЕ ЛОВ И РИБОЛОВ У ЕТНОГРАФСКОМ МУЗЕЈУ У БЕОГРАДУ (191-201)
Slobodan Dragutinović
Народнa војвођанскa кућa и одржавање њених зидова и подова (203-214)
Danka Višekruna
ЕПИТРАХИЉ ХРИСТИФОРА ЖЕФАРОВИЋА (215-233)
Milica Jovanović Marković

Прикази и критике

Мултимедијална презентација феномена културе исхране у Србији – кратак осврт на изложбу Култура исхране у Србији (235-239)
Aleksandar Obradović

Конференција на тему очувања културног наслеђа, Кембриџ, 7–11. 9. 2015. (240-245)
Tatjana Mikulić

Конференција Видљивост културног наслеђа Србије уписаног и номинованог на листама светске баштине УНЕСКО (246-251)
Marko Stojanović

Конференција Подизање свeсти o значају регистрованог нематеријалног културног наслеђа Рeпубликe Србиje кроз унaпрeђeњe Нaциoнaлнoг рeгистрa НКН (252-258)
Marko Stojanović, Danijela Filipović

Хроника

Дечји средњовековни дани – извештај о пројекту (259-261)
Dalibor Pešić, Lenka Đukić

Извештај о регионалним камповима конзервације, Рогљево 2015 (262-265)
Milan Panić

Научни скуп „Јован Цвијић и српска етнологија и антропологија “ 10. октобар 2015, Етнографски музеј у Београду (266-272)
Tatjana Mikulić

Библиографија

БИБЛИОГРАФИЈА ПРИЛОГА ОБЈАВЉЕНИХ У ГЛАСНИКУ ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА У БЕОГРАДУ ОД 1982. ДО 1988. ГОДИНЕ (289-315)
Jelena Pušica

БИБЛИОГРАФИЈА ЧАСОПИСА „КАРАЏИЋ“ (2009–2013) (316-340)
Milena Žikić

Библиографија Загорке Марковић (1921–2015) (341-350)
Jelena Pušica

In memoriam

Проф. др Оливера Васић (18. август 1946. – 28. октобар 2015) (351-354)
Vesna Marjanović

Загорка Марковић (2. август 1921. – 26. септембар 2015) (355-359)
Jasna Bjeladinović

Извештаји

Извештај о раду Етнографског музеја у Београду у 2015. години (273-281)
Miloš Matić

24. МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ЕТНОЛОШКОГ ФИЛМА (282-288)
Maša Peruničić

 

Преузмите Гласник Етнографског музеја:

https://books.google.rs/books?id=DJOHDgAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

icon_google_preview

 

Музејска продавница и књижара др Сима Тројановић

У атријуму музеја налази се продавница сувенира. У њој можете купити копије средњевековног накита израђене од сребра, текстилно покућство, делове народних ношњи

Подржите нас

Подржите Етнографски музеј кроз донације, спонзорство или учлањењем у Клуб сарадника Етнографског музеја. Подршка јавности, појединаца, компанија и организација, помаже нам да изградимо и обновимо музеј, организујемо изложбе, унапредимо конзервацију, и развијамо своје едукативне програме.

Манакова кућа

Манакова кућа је саграђена око 1830. године у Савамалској улици, на старом путу који је повезивао Варош-капију и стару београдску четврт Савамалу. Један од власника куће био је Манак Михаиловић, цинцарски досељеник из Македоније по коме је Манакова кућа добила име и задржала га до данас.
Неправилан облик основе Манакове куће условљен је обликом парцеле на којој је подигнута. Кућа је саграђена у бондручној конструкцији и састоји се од подрума зиданог каменом, приземља и спрата, грађена је у бондручној конструкцији.

Претражите сајт

×