Етнографски музеј Београд

Member of Museums.EU
Календар Догађања
радно време музеја

Конкурс за избор директора

На основу члана 35. став 2. Закона о култури („Службени гласник РС”, број 72/09), чл. 26. став 1. и 45. став 1. тачка 9) Статута Етнографског музеја у Београду – Установа културе од националног значаја број: 1638/1 од 22. децембра 2014. године Управни одбор Етнографског музеја у Београду – Установа културе од националног значаја расписује ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА У БЕОГРАДУ – УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања огласа у дневном листу „Политика“, издању за целу територију Србије.

Пријаве са доказима о испуњавању услова подносе се у затвореној коверти Управном одбору Етнографског музеја у Београду – Установа културе од националног значаја, а преко Етнографског музеја у Београду – Установа култура од националног значаја, Студентски трг 13, 11000 Београд или лично на истој адреси у периоду од 9 до 15 часова, са назнаком „За јавни конкурс за избор директора Етнографског музеја у Београду – Установа културе од националног значаја“.

Сва обавештења о јавном конкурсу могу се добити путем телефона: 011/2629951.

Информације о конкурсу: Конкурс за избор директора
У четвртак, 14. маја 2015. у Етнографском музеју у Београду – Установи културе од националног значаја, представили су се кандидати. У наставку можете прочитати предлоге програма.

Предлог Програма рада Музеја 2015-2020 др Мирјана Менковић

Предлог програма рада Музеја Саша Срећковић

Биографија и програм за конкурс др Весна Марјановић

Музејска продавница и књижара др Сима Тројановић

У атријуму музеја налази се продавница сувенира. У њој можете купити копије средњевековног накита израђене од сребра, текстилно покућство, делове народних ношњи

Подржите нас

Подржите Етнографски музеј кроз донације, спонзорство или учлањењем у Клуб сарадника Етнографског музеја. Подршка јавности, појединаца, компанија и организација, помаже нам да изградимо и обновимо музеј, организујемо изложбе, унапредимо конзервацију, и развијамо своје едукативне програме.

Збирке

У музеју се чувају збирке предмета из ХVIII, XIX и XX века, али и старе и ретке књиге, фотографије, три велика албума акварела Николе Арсеновића који је сликао народне ношње од 1840. до 1870, радови Владислава Тителбаха, Карола Поп де Сатмарија (Carol Popp de Szathmáry), Ђоке Миловановића и радови неколицине сликара етнографа (Никола Зега, Драгутин Инкиостри, Олга Бенсон…). У збиркама се чува око 200.000 музеалија међу којима је више од 56.000 етнографских предмета.

Претражите сајт

×