Етнографски музеј Београд

Member of Museums.EU
  • Скорашњи чланци

  • Категорије

  • Архиве

  • Скривени свет балканских жена

    Женска одећа за улицу с краја 19 и у 20. веку из колекције Етнографског музеја у Београду и Земаљског музеја Босне и Херцеговине у Сарајеву
    10–30. септембар 2014.
    Аутори: Мирјана М. Менковић и Светлана Бајић

    У неколико последњих деценија с краја 20. и почетка 21. века, стицајем трагичних друштвених и политичких околностиизменила се културна слика бившег југословенског простора. Сложена и крхка југословенска друштвена конструкција, додатно је усложњена новим границама и поделама после окончања ратних сукова из деведесетих година 20. века. Културна сарадња између неких од највећих и најзначајнијих институција културе на Балкану, али и на простору Југоисточне Европе, какве су, неспорно, Етнографски музеј у Београду и Земаљски музеј Босне и Херцеговине у Сарајеву, није остваривана у дугом временском периоду. Усложњавању и тако тешког стања у области културне баштине у региону, додатно је допринело садашње безмало двогодишње принудно затварање врата Земаљског музеја за публику и потпуно незавидан положај у коме су се нашли запослени кустоси и особље Музеја.

    Претражите сајт

    ×