Етнографски музеј Београд

Member of Museums.EU
Међународни фестивал
Календар Догађања
радно време музеја

Међународни фестивал

Међународни фестивал етнолошког филма већ деценијама постоји као један од значајних програма Етнографског музеја у Београду – Установе културе од националног значаја, а данас је већ неизоставна дестинација у годишњем распореду српских и страних филмских стваралаца и стручњака, делатника и сарадника, као и многих циљних група публике.  У почетку усредсређен превасходно на остварења домаћих и културно блиских аутора, поготову због изузетних услова у којима је организован током међународних санкција, непрекинутим трајањем доспева до статуса манифестације путем које се стиже и до најскривенијих заједница и култура целе планете. Тематски и садржајно,  фестивал сведочи о неумитним процесима промена у поимању и креирању етнолошког филма: од етнографских белешки, реконструкција обичајне праксе, тумачења усмерених ка свакодневном животу и ритуализацијама традиционалних заједница, до данашњих, превасходно антрополошки структурираних филмова о савременом окружењу и променама у домену од индивидуалног до цивилизацијског  поимања света, заједница и човека у њима.

Непрестано у кораку напред, фестивал већ годинама усмерава своје програме ка новим групама стваралаца и проширује поље у коме настаје етнографски, етнолошки и антрополошки корпус тема и садржаја дефинисаних путем филмског медија, притом уважавајући улогу нових технологија и инструмената у обликовању уже документарног, потом истраживачког, а напослетку и ауторског приступа.

.hhttp://www.etnofilm.org/index.php/sr/ 


http://www.etnofilm.org/index.php/sr/tt://www.etnofilm.org/index.php/sr/..http://www.etnofilm.org/index.php/sr/http://www.etnofilm.org/index.php/sr/

Музејска продавница и књижара др Сима Тројановић

У атријуму музеја налази се продавница сувенира. У њој можете купити копије средњевековног накита израђене од сребра, текстилно покућство, делове народних ношњи

Подржите нас

Подржите Етнографски музеј кроз донације, спонзорство или учлањењем у Клуб сарадника Етнографског музеја. Подршка јавности, појединаца, компанија и организација, помаже нам да изградимо и обновимо музеј, организујемо изложбе, унапредимо конзервацију, и развијамо своје едукативне програме.

Манакова кућа

Манакова кућа је саграђена око 1830. године у Савамалској улици, на старом путу који је повезивао Варош-капију и стару београдску четврт Савамалу. Један од власника куће био је Манак Михаиловић, цинцарски досељеник из Македоније по коме је Манакова кућа добила име и задржала га до данас.
Неправилан облик основе Манакове куће условљен је обликом парцеле на којој је подигнута. Кућа је саграђена у бондручној конструкцији и састоји се од подрума зиданог каменом, приземља и спрата, грађена је у бондручној конструкцији.

Претражите сајт

×