Етнографски музеј Београд

Member of Museums.EU
Међународни фестивал
Календар Догађања
радно време музеја

Пропозиције

Филмове за све програме фестивала одређује Селекциона комисија

Право учешћа на Фестивалу имају аутори чији филмови испуњавају следеће услове:

– да је реч о документарним филмовима који се баве темама из етнологије и антропологије;
– да су реализовани у последње три године. Одлуком Савета Фестивала и Селекционе комисије у селекцију је могуће уврстити и филмове старије од три године;
– да филмови пружају научни и истраживачки допринос у области етнологије и антропологије, али и да у ауторском приступу пружају изразити уметнички квалитет.
– да филмови трају не дуже од 75 минута

Друге филмске форме које пружају значајан допринос у третирању антрополошких и етнолошких тема могу бити сврстане у посебне програме.

Пријављивање филма на Фестивал се не наплаћује.

Фестивал не исплаћује накнаде за приказивање филмова у оквиру свих програма.

Начин пријављивања

Пријављивање за Фестивал почиње 11. 04. 2016. године, а у обзир ће бити узете само пријаве које су пристигле до 10. 06. 2016. године.

Аутор који конкурише с више филмова, за сваки од филмова мора да достави засебну пријаву, засебну копију филма и пратећу документацију.

У обзир ће бити узете само пријаве с комплетном документацијом, која подразумева:

1. комплетно попуњену пријаву (word и online) коју можете преузети са сајта Фестивала http://www.etnofilm.org
(пријаве попуњене руком се неће узимати у обзир);
2. рreview копија филма за Селекциону комисију (искључиво у DVDформату).
3. синопсис филма  (максимално 200 карактера);
4. две фотографије из филма (минималне резолуције 300 dpi);
5. кратка биографија аутора (максимално  200 карактера);
6. податке о свим учесницима у изради филма (режија, продуцент, сценарио, камера, консултант, монтажа, звук, музика);
7. на коверти јасно назначити да се копија шаље за културне потребе и да нема комерцијалну вредност. У супротном Фестивал не може да сноси додатне царинске трошкове;

Филмови који нису на српском или енглеском језику морају бити титловани на енглески језик. Сви филмови који уђу у такмичарски програм, укључујући и оне на српском језику, морају бити титловани на енглески језик.

Копију филма на DVD-ју,  одштампану и потписану пријаву (само потпуно попуњена пријава долази у обзир), као и CD са пратећим материјалом послати на адресу:

Етнографски музеј у Београду “за Фестивал“
Студентски трг 13 (ПФ 357)
11000 Београд, Србија

Пратећу документацију филма можете послати и путем електронске поште у форми засебних attachment-а на адресу:

mfef@etnografskimuzej.rs

* Пријава (MS Word)

Аутори чији филмови уђу у Такмичарски програм Фестивала морају да до 15. јула 2014. године у електронском формату пошаљу:

– копију филма за приказивање на DVD-ју, са енглеским преводом,
– дијалог листу на енглеском језику,
– промотивни материјал филма (није обавезно).

Фестивал се обавезује да током манифестације обезбеди смештај (ноћење и доручак) једном представнику филма који је ушао у Такмичарски програм.

Пријавом на Фестивал власник ауторских права филма се писмено обавезује да ће копију свог филма оставити у Архиви Међународног фестивала етнолошког филма.

Власник ауторских права филма који је прошао селекцију Фестивала обавезује се да ће без новчане накнаде дозволити приказивање филма на Фестивалу.

Власник ауторских права филма који је прошао селекцију обавезује се да ће допустити коришћење материјала из свог филма, у дужини до 3 мин., за потребе промоције Фестивала у медијима.

Власник ауторских права филма обавезује се да ће допустити да се филм у целини емитује у оквиру програма који су некомерцијалног и едукативног карактера, а за потребе презентације Међународног фестивала етнолошког филма.

После завршетка рада Селекционе комисије Фестивала, филм не може бити повучен с Фестивала.

Компетитивни програми Фестивала

Такмичарски програм

Non-professional програм

Конкурс ИД3мин програм

Некомпетитивни програми Фестивала

Информативни програм

Специјални програм

Награде  у Компетитивним програмима додељује међународни Жири Фестивала

Награде Фестивала су:

Главна награда GRANDPRIX

Награда за најбољи домаћи филм

Награда за најбољи инострани филм

Награда за најбољи Non-professional филм

Награда за најбољи филм на конкурсу ИД3мин

Награда за допринос нематеријалном  културном наслеђу

Награда за најбољу камеру

Награда за најбољу монтажу

Награда за најбољу контекстуалну  примену звука

Уз претходну саласност Савета Фестивала, друга правна и физичка лица могу на Фестивалу доделити своје награде.

Уколико постоји више аутора који деле исту награду, предвиђени новчани износ се дели између добитника.

Уколико, према мишљењу Жирија, у оквиру неке категорије није остварен задовољавајући квалитет филмова, Фестивал није у обавези да додели награду, а средства предвиђена за ту награду се пребацују у другу категорију, према договору Жирија и организатора Фестивала.

Потписом на пријави за Фестивал подносилац пријаве потврђује да је сагласан са свим одредбама из фестивалских пропозиција.

Пропозиције (PDF)

Пријава (MS Word)

Музејска продавница и књижара др Сима Тројановић

У атријуму музеја налази се продавница сувенира. У њој можете купити копије средњевековног накита израђене од сребра, текстилно покућство, делове народних ношњи

Подржите нас

Подржите Етнографски музеј кроз донације, спонзорство или учлањењем у Клуб сарадника Етнографског музеја. Подршка јавности, појединаца, компанија и организација, помаже нам да изградимо и обновимо музеј, организујемо изложбе, унапредимо конзервацију, и развијамо своје едукативне програме.

Манакова кућа

Манакова кућа је саграђена око 1830. године у Савамалској улици, на старом путу који је повезивао Варош-капију и стару београдску четврт Савамалу. Један од власника куће био је Манак Михаиловић, цинцарски досељеник из Македоније по коме је Манакова кућа добила име и задржала га до данас.
Неправилан облик основе Манакове куће условљен је обликом парцеле на којој је подигнута. Кућа је саграђена у бондручној конструкцији и састоји се од подрума зиданог каменом, приземља и спрата, грађена је у бондручној конструкцији.

Претражите сајт

×