Етнографски музеј Београд

Member of Museums.EU
 • Календар Догађања
  радно време музеја

  На основу члана 21. тачка 1) Закона о јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 79/05-др. закон и 83/14-др. закон), члана 44. став 1. тачка 1) Закона о култури („Службени гласник РС”, број 72/09) и члана 50. став 1. тачка 1) Статута Етнографског музеја у Београду број: 129/1 од 27. фебруара 2012. године, Управни одбор Етнографског музеја у Београду – Установе културе од националног значаја, на седници одржаној дана 22. децембра 2014. године, донео је

  С Т А Т У Т ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА У БЕОГРАДУ УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА.

  Прочитајте:
  Статут_2015

  Претражите сајт

  ×