Етнографски музеј Београд

Member of Museums.EU
Календар Догађања
радно време музеја

Јавне набавке 2016

На основу члана 22. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/2015 и 68/2015), а у складу са Правилником о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца („Службени гласник РС”, број 106/13, бр. 83/2015 ) Етнографски музеј у Београду – Установа културе од националног значаја( у даљем тексту: Музеј), доноси:

ПРАВИЛНИК о ближем уређивању поступка јавне набавке

Конкурсна документација за јавну набавку добара услуге физичко-техничко обезбеђење објекта Етнографског музеја у Београду.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Рок за достављање понуда је  до  26. 12. 2016. до 12,оо часова.

Додатна објашњења

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: ДОДАТНИ РАДОВИ  НА ПОЈАЧАНОМ ОДРЖАВАЊУ УЛИЦЕ КРАЉЕВИЋА МАРКА ОД УЛИЦЕ ГАВРИЛА ПРИНЦИПА ДО СТЕПЕНИШТА КА ЗЕЛЕНОМ ВЕНЦУ

Обавештење о покретању поступка

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Конкурсна документација за јавну набавку добара мале вредности:  Електрична енергија.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Рок за достављање понуда је  до 9. 12. 2016. до 12,оо часова.

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Конкурсна документација за јавну набавку добара: Набавка услуга осигурања запослених у Етнографском музеју у Београду-Установа културе од националног значаја.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Рок за достављање понуда је  22. 11. 2016. до 12,оо часова.

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Конкурсна документација за јавну набавку додатних радова на реконструкцији, рестаурацији и адаптацији Манакове куће: преговарачки поступак без објављивања позива

Конкурсна документација

Обавештење о покретању поступка

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Конкурсна документација за јавну набавку добара: полични регали за збирке Музеја.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Рок за достављање понуда је 16. 5. 2016. до 12,оо часова.

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Конкурсна документација за јавну набавку добара: полични регали за збирке Музеја.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Рок за достављање понуда је 4. 5. 2016. до 12,оо часова.

Одлука о обустави

Обавештење о обустави

 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности: услуга штампања каталога и књига.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Рок за достављање понуда је 8. 4. 2016. до 12,оо часова.

Одлука о додели уговора

 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности: услуга чишћења објеката Етнографског музеја у Београду.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Рок за достављање понуда је 22. 3. 2016. до 12,оо часова.

Додатне информације

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности: услуга физичко-техничко обезбеђење објекта Етнографског музеја у Београду.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Додатна објашњења

Рок за достављање понуда је 22. 12. 2015. до 12,00 часова.

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Музејска продавница и књижара др Сима Тројановић

У атријуму музеја налази се продавница сувенира. У њој можете купити копије средњевековног накита израђене од сребра, текстилно покућство, делове народних ношњи

Подржите нас

Подржите Етнографски музеј кроз донације, спонзорство или учлањењем у Клуб сарадника Етнографског музеја. Подршка јавности, појединаца, компанија и организација, помаже нам да изградимо и обновимо музеј, организујемо изложбе, унапредимо конзервацију, и развијамо своје едукативне програме.

Манакова кућа

Манакова кућа је саграђена око 1830. године у Савамалској улици, на старом путу који је повезивао Варош-капију и стару београдску четврт Савамалу. Један од власника куће био је Манак Михаиловић, цинцарски досељеник из Македоније по коме је Манакова кућа добила име и задржала га до данас.
Неправилан облик основе Манакове куће условљен је обликом парцеле на којој је подигнута. Кућа је саграђена у бондручној конструкцији и састоји се од подрума зиданог каменом, приземља и спрата, грађена је у бондручној конструкцији.

Претражите сајт

×