Етнографски музеј Београд

Member of Museums.EU
Календар Догађања
радно време музеја

Конкурс за избор директора

На основу члана 35. став 2. Закона о култури („Службени гласник РС”, број 72/09), чл. 26. став 1. и 45. став 1. тачка 9) Статута Етнографског музеја у Београду – Установа културе од националног значаја број: 1638/1 од 22. децембра 2014. године Управни одбор Етнографског музеја у Београду – Установа културе од националног значаја расписује ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА У БЕОГРАДУ – УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања огласа у дневном листу „Политика“, издању за целу територију Србије.

Пријаве са доказима о испуњавању услова подносе се у затвореној коверти Управном одбору Етнографског музеја у Београду – Установа културе од националног значаја, а преко Етнографског музеја у Београду – Установа култура од националног значаја, Студентски трг 13, 11000 Београд или лично на истој адреси у периоду од 9 до 15 часова, са назнаком „За јавни конкурс за избор директора Етнографског музеја у Београду – Установа културе од националног значаја“.

Сва обавештења о јавном конкурсу могу се добити путем телефона: 011/2629951.

Информације о конкурсу: Конкурс за избор директора
У четвртак, 14. маја 2015. у Етнографском музеју у Београду – Установи културе од националног значаја, представили су се кандидати. У наставку можете прочитати предлоге програма.

Предлог Програма рада Музеја 2015-2020 др Мирјана Менковић

Предлог програма рада Музеја Саша Срећковић

Биографија и програм за конкурс др Весна Марјановић

Музејска продавница и књижара др Сима Тројановић

У атријуму музеја налази се продавница сувенира. У њој можете купити копије средњевековног накита израђене од сребра, текстилно покућство, делове народних ношњи

Подржите нас

Подржите Етнографски музеј кроз донације, спонзорство или учлањењем у Клуб сарадника Етнографског музеја. Подршка јавности, појединаца, компанија и организација, помаже нам да изградимо и обновимо музеј, организујемо изложбе, унапредимо конзервацију, и развијамо своје едукативне програме.

Манакова кућа

Манакова кућа је саграђена око 1830. године у Савамалској улици, на старом путу који је повезивао Варош-капију и стару београдску четврт Савамалу. Један од власника куће био је Манак Михаиловић, цинцарски досељеник из Македоније по коме је Манакова кућа добила име и задржала га до данас.
Неправилан облик основе Манакове куће условљен је обликом парцеле на којој је подигнута. Кућа је саграђена у бондручној конструкцији и састоји се од подрума зиданог каменом, приземља и спрата, грађена је у бондручној конструкцији.

Претражите сајт

×