Етнографски музеј Београд

Member of Museums.EU
Календар Догађања
радно време музеја

Конкурс

Етнографски музеј у Београду расписује конкурс за доделу Награде Боривоје Дробњаковић за најбољи студентски завршни мастер рад из области етнологије и антропологије. Циљ доделе награде је стимулисање развоја науке и очувања културног наслеђа и афирмација младих етнолога и антрополога у Србији. Подношење предлога се врши искључиво електронским путем на адресу: nagradadrobnjakovic@etnografskimuzej.rs са назнаком ,,За Награду Боривоје Дробњаковић“, најкасније до 18. априла 2017. године.

Радови који се доставе након овог рока неће бити узети у разматрање. Сви учесници ће бити писмено обавештени о резултату конкурса у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења конкурса.

Награда се додељује за радове које су студенти одбранили у претходној календарској години на Филозофском факултету у Београду на Одељењу за етнологију и антропологију.

Одлуку о додели награде доноси Комисија коју именује Управни одбор. Комисију чине еминентни стручњаци из области етнологије и антропологије.

Награда се састоји од плакете и новчаног износа, који за сваку годину утврђује Управни одбор Музеја.

Услови конкурса за доделу награде 2017

Правилник

Музејска продавница и књижара др Сима Тројановић

У атријуму музеја налази се продавница сувенира. У њој можете купити копије средњевековног накита израђене од сребра, текстилно покућство, делове народних ношњи

Подржите нас

Подржите Етнографски музеј кроз донације, спонзорство или учлањењем у Клуб сарадника Етнографског музеја. Подршка јавности, појединаца, компанија и организација, помаже нам да изградимо и обновимо музеј, организујемо изложбе, унапредимо конзервацију, и развијамо своје едукативне програме.

Манакова кућа

Манакова кућа је саграђена око 1830. године у Савамалској улици, на старом путу који је повезивао Варош-капију и стару београдску четврт Савамалу. Један од власника куће био је Манак Михаиловић, цинцарски досељеник из Македоније по коме је Манакова кућа добила име и задржала га до данас.
Неправилан облик основе Манакове куће условљен је обликом парцеле на којој је подигнута. Кућа је саграђена у бондручној конструкцији и састоји се од подрума зиданог каменом, приземља и спрата, грађена је у бондручној конструкцији.

Претражите сајт

×