Етнографски музеј Београд

Member of Museums.EU
Календар Догађања
радно време музеја

ЗБИРКА НЕГАТИВА И ФОТОГРАФИЈА

Кустос Етнографског музеја Петар Ж. петровић током теренских истраживања, Овче поље, фотографисано 1936. године, ил.инв.бр.15669

Кустос Етнографског музеја Петар Ж. Петровић током теренских истраживања, Овче поље, фотографисано 1936. године, ил. инв. бр. 15669

Бројност и разноврсност старих негатива, дијаслајдова и фотографија чине ову збирку најзначајнијим илустративним фондом те врсте у Србији. Осим пејзажа, сакралне и профане архитектуре, начина одевања и обичаја који су бележени на простору насељеном српским становништвом, значајан део ове збирке чине и колор дијаслајдови снимљени почетком ХХ века на просторима Азије и Северне Америке. Велики број фотографија снимљен је крајем XIX и почетком ХХ века, а дело су чувених фотографа аматера Ђорђа Станојевића, Николе Зеге, Радивоја Симоновића, Петра Ж. Петровића и многих других кустоса и сарадника Музеја. Саставни део ове збирке су и легати Станоја Бојовића, фото агенције Путник, Владете Лимића и др.

 

Руковалац збирке:

Весна Бижић Омчикус, музејски саветник  vesna.omcikus@etnografskimuzej.rs

Јелена Савић, виши кустос jelena.savic@etnografskimuzej.rs

Музејска продавница и књижара др Сима Тројановић

У атријуму музеја налази се продавница сувенира. У њој можете купити копије средњевековног накита израђене од сребра, текстилно покућство, делове народних ношњи

Подржите нас

Подржите Етнографски музеј кроз донације, спонзорство или учлањењем у Клуб сарадника Етнографског музеја. Подршка јавности, појединаца, компанија и организација, помаже нам да изградимо и обновимо музеј, организујемо изложбе, унапредимо конзервацију, и развијамо своје едукативне програме.

Манакова кућа

Манакова кућа је саграђена око 1830. године у Савамалској улици, на старом путу који је повезивао Варош-капију и стару београдску четврт Савамалу. Један од власника куће био је Манак Михаиловић, цинцарски досељеник из Македоније по коме је Манакова кућа добила име и задржала га до данас.
Неправилан облик основе Манакове куће условљен је обликом парцеле на којој је подигнута. Кућа је саграђена у бондручној конструкцији и састоји се од подрума зиданог каменом, приземља и спрата, грађена је у бондручној конструкцији.

Претражите сајт

×