Member of Museums.EU
 • Event Calendar
  Working hours

  GLASNIK ETNOGRAFSKOG MUZEJA, KNJ. 36

  292 strana, ilustrovano

  Etnografski muzej u Beogradu, 1973.

  Odgovorni urednik  dr Slobodan Zečević

   

  Sadržaj

  Dr Mirko Barjaktarović: Uz sedamdesetpetogodišnjicu života Mitra Vlahovića

  Studije i članci

  Dr Petar Vlahović: Etnički procesi u Makedoniji

  Nikola Pantelić: Snahačestvo u Srbiji

  Dr Slobodan Zečević: Zavetina u severoistočnoj Srbiji

  Dr Mirko Barjaktarović: Pitanje jednodančića iz naših narodnih verovanja

  Rabija Hasanbegović: Mađijski i empirijski elementi u narodnim običajima oko rođenja

  Ljubomir Reljić: Kultni simboli na diplomi jednog baštovana iz 1802. godine

  Šefik Bešlagić: Stećci u okolini Žabljaka

  Građa

  Dr Jovan Trifunoski: Nadgrobni spomenici u kumanovskom kraju

  Marija Kiš: Uskršnji običaji Srba oko Budimpešte

  Osvrti

  Dr Slobodan Zečević: Etnopark u Martinu

  Hronika

  Emilija Cerović: Dvadeset pet godina rada Etnografskog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti

  Dr Petar Vlahović: Naučni skupovi naših etnologa u 1972. godini

  Dušan Drljača: Etnografske teme na devetnaestom festivalu jugoslovenskog dokumentarnog i kratkometražnog filma

  Mr Radomir Rakić: Seminarium etnologikum – terenska istraživanja slovačkih studenata, primer međunarodne saradnje

  Andrijana Gojković: Četvrti internacionalni sastanak stručnjaka za proučavanje narodnih muzičkih instrumenata

  Prikazi

  Mr Dušan Bandić: Bronislav Malinovski: Naučna teorija kulture

  Mr Dušan Bandić: Vojin Matić: Zaboravljena božanstva

  Dr Mirko Barjaktarović: Dr Jovan Trifunoski: Skopska Crna Gora

  Dr Mirko Barjaktarović: Dr Obren Blagojević: Piva

  Dr Milka Jovanović: Mirjana Maluckov: Narodna nošnja Rumuna u jugoslovenskom Banatu

  Dr Mirko Barjaktarović: Petar Momirović: Ribolov na Velikoj Moravi

  Dr Slobodan Zečević: Etnologia slavica III, Ybornik Filoyofickej fakulty Univerziy Komenskeho v Bratislave, Bratislava 1972.

  Dr Mirko Barjaktarović: Herman Lansfeld: Habanske pamatky, Straznice, 1970, s. 475

  Bibliografija

  Ljubomir Andrejić: Bibliografija o porodičnoj zadruzi kod naših naroda

   

  Download Bulletin of the Etnographic Museum:

  http://books.google.rs/books/about?id=Yj-lBQAAQBAJ&redir_esc=y

  icon_google_preview

   

  Search website

  ×