Member of Museums.EU
 • Event Calendar
  Working hours

  BULLETIN OF THE ETNOGRAPHIC MUSEUM VOL. 22-23

  271 strana, ilustrovano

  Etnografski muzej u Beogradu, 1960.

  Urednik: Špiro Kulišić

   

  Articles

  Persida Tomić O tipovima grnčarskog kola i keramike u Srbiji

  Anica Petruševa Pregače iz Skopske Blatije

  Petar Ž. Petrović Motiv ljudskih očiju kod balkanskih Slovena

  Srebrica Knežević Lik zmije u narodnoj umetnosti i tradiciji Jugoslovena

  Dragoslav Dević Sakupljači naših narodnih pesama Etnografski prilozi

  Dr . Mirko Barjaktarović Petrovo selo i život njegovih stanovnika

  Dr . Milenko Filipović Beleške o seoskoj nošnji u Vranjskom Pomoravlju

  Nikola Pantelić Pivnice – Poljane

  Đorđe Tešić Tesak – sprava za ceđenje voska

  D r . Jovan Trifunoski Cigani u Vranjskom Pomoravlju

  D r . Jovan Vckmanović Krsno ime u Perastu

  D r . Mirko Barjaktarović O grobljima i grobovima u Gornjem Polimlju

  Petar Ž. Petrović Arhivska građa o narodnoj nošnji

  Comments

  Dušan D. Maslovarić Utisci iz Narodnog etnografskog muzeja u Sofiji

  D r . Mirko Barjaktarović  D r . Jovan Vukmanović : Paštrovići –antropogeografsko-etnografska ispitivanja, Cetinje, 1960.

  D r . Mirko Barjaktarović Herodotova istorija, Novi Sad, 1959.

  D r . Petar Vlahović,  Dušan Drljača Dr. Vilko Novak : Slovenska ljudska kultura, Ljubljana, 1960.

  Nikola Pantelić Mirko Barjaktarović : Rugova i njeno stanovništvo – Srpski etnografski zbornik  LXXIV, Beograd, 1960.

  Dušan Drljača  Ing. arh. Mirko Miličić : Nepoznata Dalmacija, studija o seoskoj arhitekturi, Zagreb, 1955.

  D ušan Drljača Stefana Georgieva-Stoйkova : Ogniщeto v Bilgarskiя bit, Sofiя, 1956.

  In memoriam

  Dragoslav Antonijević Naučno delo dr. Borivoja Drobnjakovića

  Olivera Mladenović Danica S. Janković (1898-1960)

  Ljubica S. Janković Bibliografija radova Danice S. Janković

  Persida Tomić,  Jerina Šobić Bosiljka Radović (1903-1961)

  Petar Kostić Bibliografija radova Bosiljke Radović

  Presuda Okružnog suda Petru Ž. Petroviću 

  Download Bulletin of the Etnographic Museum vol. 22-23 (1960)

  Glasnik Etnografskog muzeja u Beogradu knjiga 22-23 godina 1960

  Search website

  ×