Member of Museums.EU
 • Event Calendar
  Working hours

  BULLETIN OF THE ETNOGRAPHIC MUSEUM VOL. 26

  309 strana, ilustrovano

  Etnografski muzej u Beogradu, 1963.

  Odgovorni urednik: Vladimir Živančević

   

  Articles

  V l a d i m i r Ž i v a n č e v i ć  Prolegomena za materijalističko proučavanje religije

  V l a d i m i r Ž i v a n č e v i ć  Volos – Veles, slovensko božanstvo teriomorfnog porekla

  Pe t a r K o s t i ć  Razlike u novogodišnjim običajima u oblastima kosovsko-resavskog i mlađeg hercegovačkog govora

  M i r o s l a v D r a š k i ć  Prilog problemu tipologije narodnih nošnji u SR Srbiji

  J e l e n a A r a n đ e l o v i ć – L a z i ć  Nošnja Vlaha Ungureana krajem XIX i početkom XX veka

  P e t a r Ž. P e t r o v i ć  Šumadija

  dr. V l a d i m i r J a k o v lj e v i ć  Kulturno-antropološko proučavanje u afričkoj Gvineji

  Comments

  dr S l o b o d a n Z e č e v i ć  Desna i leva strana u srpskom narodnom verovanju

  M. R. B a r j a k t a r o v i ć  Štap i njegove uloge u životu naših ljudi

  S r e b r i c a K n e ž e v i ć  Poljske vićinanke

  Collections

  Đ. T e š i ć  Narodni nakit XIX veka prema zbirci Etnografskog muzeja u Beogradu

  J. M a d l i ć  Konzervacija starih pušaka u Vojnom muzeju JNA

  Archive

  Ma r i j a C r n i ć  Prćija po dokumentima iz hercegnovskog arhiva u XVIII veku

  Comments

  D u š a n D r lj a č a  Budući etnopark na Zlatiboru

  D u š a n D r lj a č a  Osnovngle zadači sovetskoi ztnografii v svete na rešenii XXII svezda KPSS

  M. R. B a r j a k t a r o v i ć  Narodne nošnje u Bosni i Hercegovini, Sarajevo 1963.

  M. R. B a r j a k t a r o v i ć  Vasil Marinov : Prinos kъm izučavaneto na proizhoda, bita i kulturata na Sarakačanite v Bъlgariя, BAN, Sofiя 1963.

  N. P a n t e l i ć  Heinrih Schiffers : Afrika, Zagreb 1962

  V o j i n M. I v a n o v i ć  Dr Mark Krasnići : Savremene društveno-geografske promene na Kosovu i Metohiji

  Reports

  Izveštaj o radu Etnografskog muzeja SRS  u Beogradu za 1963. godinu

   

  Download Bulletin of the Etnographic Museum: 

  http://books.google.rs/books?id=uhWzCAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=sr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

  icon_google_preview

  Search website

  ×