Member of Museums.EU
 • Event Calendar
  Working hours

  GLASNIK ETNOGRAFSKOG MUZEJA, KNJ. 33

  270 strana, ilustrovano

  Etnografski muzej u Beogradu, 1970.

  Glavni i odgovorni urednik  Slobodan Zečević

  Studije i članci

  Petar Kostić: Običaj postavljanja zastava na grob

  Slobodan Zečević: Motivi naših narodnih verovanja o letnjoj solisticiji

  Persida Tomić: Crepulje i vršnici u severoistočnoj Srbiji – sa osvrtom na ove sudove i u drugim krajevima Jugoslavije

  Golub Dobrašinović: Vukov pokušaj da izradi etnografske karte južnoslovenskog življa

  Mirko Barjaktarović: O etničkom opredeljenju

  Petar Vlahović: Kriči i začeci njihovog etničkog raslojavanja

  Slobodan Zečević: Srbi u naseljima oko Budimpešte i neki njihovi običaji

  Prilozi i građa

  Nikola Pantelić: Svadbeni običaji u Negotinskoj Krajini

  Miroslav Draškić: Podudarnost likovnih motiva na nadgrobnim spomenicima iz zapadne Srbije sa spomenicima iz Maramureša i zapadnoj Rumuniji

  Pantelejmon Došen: Prilog za monografiju Banatske Crne Gore (za štampu pripremio Nikola Pantelić)

  Hronika

  Persida Tomić: Povodom izložbe „Narodno likovno izražavanje u Srbiji“

  Radmila Petrović: „Mokranjčevi dani“ u Negotinu

  Radmila Petrović: Sedamnaesti kongres Saveza folklorista Jugoslavije

  Dušan Drljača: Savetovanje etnologa slovenskih zemalja juna 1970. u Slovačkoj

  Srebrica Knežević: Problematika i rad rumunskog kolokviuma o folkloru – Temišvar 1970.

  Prikazi

  Mirko Barjaktarović: Dr Dragoslav Srejović – Lepenski Vir, nova praistorijska kultura u Podunavlju – Srpska književna zadruga, Beograd, str. 327

  Mirko Barjaktarović: Fanula Papazoglu – Srednjobalkanska plemena u predrimsko doba – Sarajevo, 1969., str. 11-398, sa izvodima izvora, registrom i kartama

  Petar Vlahović: Miloš Đ. Slijepčević – Sombor, selo u gornjoj Hercegovini – Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Građa XV, Odeljenje društvenih nauka, knj. 11, Sarajevo 1969., str. 9-230, i sedam tabli u prilogu

  Petar Vlahović: Milenko S. Filipović – Prilozi etnološkom poznavanju severoistočne Bosne – Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Građa XVI, Odeljenje društvenih nauka, knj. 12, Sarajevo 1969., str. 3-169

  Nikola Pantelić: S. A. Tokarev – Istoriя ruskoй эtnografii (dooktяbarьskiй period), Moskva, 1966., strana 452

  Petar Kostić: Joel Halpern – The changing Vilage community – Prentice – Hall Inc. Englewood Cliffs, N. J. 1967.

  In Memoriam

  Nikola Pantelić: Petar Ž. Petrović

  Breda i Petar Vlahović: Darinka Zečević ( Kolašin 1911. – Beograd 1970.)

  Bibliografija

  Ljubomir Andrejić: Prilog bibliografiji o Ciganima

   

  Download Bulletin of the Etnographic Museum: 

  https://books.google.com.au/books?id=MMygBQAAQBAJ&pg=PA210&dq=Гласник+Етнографског+музеја+у+Београду+књ.33&hl=en&sa

  icon_google_preview

  Search website

  ×