Member of Museums.EU
 • Event Calendar
  Working hours

  Glasnik Etnografskog muzeja, knj. 39-40

  376 strana, ilustrovano

  Etnografski muzej u Beogradu, 1976.

  Odgovorni urednik: Slobodan Zečević

   

  I

  Članovi Odbora za proslavu sedamdesetpetogodišnjice rada Etnografskog muzeja u Beogradu

  Dr Slobodan Zečević Sedamdeset pet godina postojanja i rada Etnografskog muzeja u Beogradu

  Milica B o š k o v i ć-M a t i ć Pedeset godina Glasnika Etnografskog muzeja u Beogradu

  Službenici Etnografskog muzeja od 1901—1976.

  II

  Persida Tomić Tipološkoterminološka klasifikacija zbirke narodnog grnčarstva

  MilivojeMilosavljevićRazvoj grnčarskog zanata i izrada glinenog posuđa na području severnog Banata                                                               

  Dr Jovan Trifunoski Navodnjavanje u Skopskoj Crnoj Gori

  Jasna Bjeladinović Odlike narodnih nošnji u Podrinjskim krajevima Srbije i njihovo mesto u odnosu na narodne nošnje Dinarskog i Panonskog područja

  Bratislava V l a d i ć-K r s t i ć  Tkačke daščice u Jugoslaviji – tkanju sa „Daščicama”, „Koturićima”, „Kišićima” (Prilog proučavanju starnh tkanja u Jugoslaviji)

  Angelina Krsteva Nekoliko primera o međusobnim uticajima u ornamentici narodnih vezova nekih susednih predela u Makedoniji

  Žarko Ilnć Vlaka ili vlačuga

  Dr Mirko Barjaktarović O jednoj savremenoj arbanaškoj porodičnoj zadruzi

  Dr Mario Petrić O pitanju porijekla običaja tatauiranja kod Balkanskih naroda

  Špiro Kulišić Nekoliki tragovi agrarno-matrijarhalne osnove u slovenskoj vjerskoj tradiciji

  Dr Slobodan Zečević German

  Dr Milovan Gavaci Balkansko-karpatske dvojnice i problemi oko njih

  Dr Jovan Vukmanović Svadbeni običaji u Gornjem i Donjem Orahovcu

  B o r đ e T e š i ć Model i maketa kao izložbeni eksponat

  III

  Loubomir Andrejić I Obredne vatre (bibliografija) 

   

  Download Bulletin of the Etnographic museum:

  http://books.google.rs/books?id=gd3OBQAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

  icon_google_preview

  Search website

  ×