Member of Museums.EU
 • Event Calendar
  Working hours

  Glasnik Etnografskog muzeja, knj. 41

  319 strane, ilustrovano

  Etnografski muzej u Beogradu, 1977.

  Urednik: Slobodan Zečević

  Svečana sednica Odbora za proslavu 75 godina rada Etnografskog muzeja u Beogradu i Saveta muzeja

  Dr Slobodan ZečevićKulturno prosvetni i naučni rad Etnografskog muzeja u Beogradu

  O l g a N i k o l i ć Predaja odlikovanja Muzeju Odluka o pokretanju inicijative za izgradnju nove zgrade Etnografskog muzeja u Beogradu

  Pozdravi

  Dr Petar Vlahović Otvaranje izložbe „Narodne nošnje Jugoslavije”     

  Radmila Lazarevi Izložbe Etnografskog muzeja u 1976. godini

  Tatjana Zec Akcije Muzeja u toku proslave

  Ljiljana Nertić Muzeološka dokumentacija Etnografskog muzeja u Beogradu

  Direktori Etnografskog muzeja

  Dr Mirko Barjaktarović Proslava 70 godina Katedre za etnologiju na Filozofsžom fakultetu u Beogradu

  Povodom 65 godina života i 40 godina stručnog i naučnog rada Mirka Barjaktarovića          

  Studije i članci

  Dr Petar Vlahović Migracioni procesi i etnička struktura Vojvodine

  Marija Bokić Prilog proučavanju stanovništva u nekim zlatiborskim selima

  Dr Mirko Barjaktarović Je li kod nas bilo srodstva po imenu

  Dr Slobodan Zečević Narodne igre istočne Srbije

  Građa

  Dr J o v a n  TrifunoskiGroblja i grobovi u Krivopalanačkoj oblasti

  Dušan M.Ćirić Sedenjća i sedenćarske pesme u Lužnici

  Osvrti

  Dr Slobodan Zečević Regionalne monografije Instituta za narodnu umjetnost u Zagrebu

  Nikola Pantelić Ženidbeni običaji kod Slovenskih naroda (Ján KomorovskýTradičná svadba u Slovanov)

  Dr Srebrica KneževićMargaret Mid, naučnik i muzejski radnik

   P e t a r K o s t i ć Maska u evropskoj tradiciji

  Dragomir Antonić Bangkoški muzeji

  Hronika

  Dr Đurćica Petrović Međusobni uticaji grada i sela u oblikovanju odevanja        

  Dušan Drljača Simpozijum o životu i običajima Roma u našoj zemlji

  Milorad VasovićOrganizacija mladih istraživača Srbije

  Dušan Drljača Etnografske teme na 24. festivalu jugoslovenskog dokumentarnog i kratkometražnog filma

  Dr Slobodan Zečević Nacionalna konferencija albanskih etnologa

  Prikazi

  Pavle Vasić Ljubomir Andrejić: Bibliografija o narodnoj nošnji jugoslovenskih naroda

  Dr S l o b o d a n 3 e č e v i ć Zbornik radova Narodnog muzeja V

  Željka Škorić Dr Đurđica Petrović: Vanevropsko oružje u Istorijskom muzeju na Cetinju

  Nikola Pantelić Zorica Rajković: Tradicijski oblici nevjenčanog braka kod Hrvata i Srba u svijetlu pojma „pokusni brak“

  Nikola Pantelić Ethnologia slavica VI

  Anđelka Lazarević Aphrodisiacs from Legend to prescription by Alan Hull Walton

  Mirjana Prošić William G. Lockwood: European moslems

  Nina Seferović  Michèle Duchet:Anthropologie   au siècle des lumières

  Nikola PantelićSergije Kalčić: Veliki Izvor kroz vekove I 

  Bibliografija

  Ljubomir Andrejić Obredni kolači (hlebovi)

  Download Bulletin of the Etnographic Museum:

  https://books.google.rs/books?id=XTxuBgAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

  icon_google_preview

  Search website

  ×