Member of Museums.EU
 • Event Calendar
  Working hours

  Glasnik Etnografskog muzeja, knj. 45

  299 strana, ilustrovano

  Etnografski muzej u Beogradu, 1981.

  Odgovorni urednik: Slobodan Zečević

  OSAMDESETA GODIŠNJICA ETNOGRAFSKOG MU3EJA 1901.-1981.

  Gvozden Jovanić: Osamdeseta godišnjica Etnografskog muzeja y Beogradu

  Dr Petar Vlahović: Nagrada „Borivoje Drobnjaković

  Ljiljana Gavrilović: Proslava osamdesete godišnjice Etnografskog muzeja

  Osnivačko pismo Društva prijatelja i saradnika Etnografskog muzeja y Beogradu

  Dr Slobodan Zečević: Ekipna regionalna i tematska istraživanja stručnjaka Etnografskog muzeja y Beogradu

  Ljiljana Ćertić: Stručni arhiv y Etnografskom muzeju y Beogradu

  Radmila Lazarević: Izložbe Etnografskog muzeja 1976.-1981.

  Milica Bošković-Matić: Bibliografija Glasnnka Etnografskog muzeja y Beogradu 1977.-1981.

  Studije i članci

  Jasna Bjeladinović: Srpska narodna nošnja u sjeničko-pešterskoj visoravni

  Dr Petar Vlahović: O nekim okvirima Etnologije y Jugoslaviji

  Vesna Kostić: Arheološki pristup ispitivanju starobalkanskih elemenata y folkloru

  Šefik Bešlagić: Stećci y okolini Trogira

  Dr Mirko Barjaktarović: Uobličavanje „džemata” Rovca u pleme

  Ljubiša Rajković: Rodoskrnavljenja y narodnim pesmama Timočke krajine

  Dr Olga 3irojević: Romi na području današnje Jugoslavije y vreme turske vladavine

  Dr Ivan Kovačević: Značenje kulta medveda

  Hronika

  Nikola Pantelić: Izložba „Narodna umetnost Jugoslavije” 22. septembar – 5. novembar 1980. godine

  Dr Pavle Vasić: Izložba akvarela Karola Pop de Satmarija y Etnografskom muzeju

  Dobrila Bratić: IV savegovanje Etnološkog društva CP Srbije u Banji Koviljači

  Jovanka Đorđević: XXIII kongres Saveza udruženja folklorista Jugoslavije

  Andrijana Gojković: 7. internacionalni sastanak stručnjaka za proučavanje narodnih muzičkih instrumenata

  Prikazi

  Ar Desanka Nikolić: Pavle Vasić: Uniforme srpske vojske 1808./1818.

  Mr Branko Ćupurdija: Dušan Bandić: Tabu y tradicionalnoj kulturi Srba

  Zorica Divac: Dušan Bandić: Neke novije promene y životu i kulturi stanovništva okoline Beograda

  Dr Mirko Barjaktarović: Špiro Kulišić: O Etnogenezi Crnogoraca

  Ljiljana Gavrilović: Đurica Krstić: Pravni običaji kod Kuča

  Dr Mirko Barjaktarović: Rade Rakita: Privreda, ergologija i tehnologija          y Janju

  Dr Mirko Barjaktarović: Jovan Vukmanović: Konavli – antropo geografska i etnološka ispitivanja

  Emilija Cerović Mlađa: Kosta Dimitrijević:  Naiva y Jugoslaviji

  Nikola Pantelić: Etnologia Slavica

  Dobrila Bratić: Religiozni obredi, običaji i    simboli

  Dr Nikola Pavković: Paul Henri Stahl: Ethnologie de l’Europe du Sud-Est

  Nina Seferović: L’Antropologie

  Nina Seferović: Camille Lacoste – Dujardin: Dialogue de fem­mes eu Ethnologie

  Nina Seferović: Matriarcato e potere delle donne

  Jovanka Đorćević: Angelos N. Deftereos: O artos kata tin genisin ke tin teleftin

  Emilija Cerović Mlađa: Victoria Ebin: The body decorated

  In memoriam

  Dr Mirko Barjaktarović: Milun P. Barjaktarović, muzealac i etnolog

  Dr Ivan Kovačević: Povodom stogodišnjice rođenja Sretena Vukosavljevića (1881-1981) 

  Download Bulletin of the Etnographic Museum: 

  https://books.google.rs/books?id=yuF4BgAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

  icon_google_preview

  Search website

  ×