Member of Museums.EU
 • Event Calendar
  Working hours

  Glasnik Etnografskog muzeja, knj. 46

  217 strana, ilustrovano

  Etnografski muzej u Beogradu, 1982.

  Odgovorni urednik: Nikola Pantelić

  ČLANCI I RASPRAVE

  Petar Kostić: Lazarice y selu Surlici, prilog razmatranju porekla i suštine ženskih obrednih povorki

  Dr Slobodan Zečević: Narodne igre središne Srbije

  Dr Mirko Barjaktarović: Prilagođavanje doseljenika y Banatskom Novom Selu

  Bratislava Vladić-Krstić: O tradicionalnom ćilimarstvu y Ivanjici i okolini

  Dr Mirko Barjaktarović: Od kuda naziv naselja Rvaše, Rvati, Rvalasi

  Milovan Antunovnć Kobliška: O našem srednjovekovnom rudarskom alatu

  PRILOZI I GRAĐA

  Dr Jovan Trifunoski: Vodenice i valjavice y Pologu

  Ar X. Ivan 3dravković: Spomenici koji nestaju, stare kuće y Leskovcu i okolini

  Dr Jovan Trifunoski: Samardžijski zanat y Tetovu

  Petar Rajković: Ženidbeni običaji Srba y Sjeničkom polju

  Petar Rajković: Svadbeni običaji u donjoj Lepenici

  Ljubiša Đenić: Narodna lirika sa Zlatibora

  MUZEJI

  1. Ičiro Ito: Nacionalni muzej Etnologije y Osaki

  Dr Miljana Radovanović i dr Breda Vlahović: Etnografska izložba y slovačkom nacionalnom          muzeju y Martinu

  JUBILEJ

  Dr Slobodan Zečević: Profesor dr Mirko Barjaktarović – povodom sedamdesetogodišnjice života

  HRONIKA

  Ljiljana Ćertić i Tatjana Zec: Savetovanje Saveza muzejskih društava Jugoslavije „Savremenost kao muzeološka tema budućnosti”

  Dušan Drljača: XVII Savetovanje i XIII redovna skupština Saveza etnoloških društava Jugoslavije

  Dušan Drljača: Etnografske teme na 29. festivalu jugoslovenskog dokumentarnog i kratkometražnog filma

  IZLOŽBE ETNOGRAFSKOG MUZEJA

  Zagorka Marković: Naši ljudi i krajevi 1912.—1913.

  Petar Kostić: Škrinje iz zbirke Etnografskog muzeja

  Ljiljana  Gavrilović: Iz kolekcionarskog rada Radenika Perića

  Radmila Lazarević: Slovenske narodne nošnje

  Gordana Ljuboja: Šumadijske čarape i rukavice

  Nikola Pantelić: Lazarice y selu Surlici

  IN MEMORIAM

  Nikola Pantelić: Mihar S. Vlahović (1897.—1982.)

  Dr Nikola Pavković: Đorđe Tešić (1931.—1981.)

  KRITIKE I PRIKAZI

  Dr Mirko Barjaktarović: Dr Momčilo Lutovac: Migracije radne snage iz Crne Gore na privremeni rad y inostranstvo

  Vesna Dušković: Slovensko ljudsko izročilo

  Ljiljana Gavrilović: Mirča Eliade: Sveto i profano

  Dr Miljana Radovanović: Slobodan Zečević: Mitska bića srpskih predanja

  Nina Seferović: Jean-Loup Anselle: Le sauvage à la mode

  Nina Seferović: Merwyn S. Garbarino: Sociocultural The­ory in Anthropology, A Short History

  Dušan Drljača: Etnološka istraživanja

  Ljiljana Gavrilović: Luj-Vensan Toma: Antropologija smrti I-II

  ETNOGRAFSKI MU3EJ U BEOGRADU U 1981.

  Samoupravni sporazum o saradnji etnografskih i drugih republičkih muzeja

  Nagrada „Borivoje Drobnjaković”

  Etnografski muzej y Beogradu u 1981. godini

   

  Download Bulletin of the Etnographic Museum: 

  https://books.google.rs/books?id=Ad0RDgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=sr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

  icon_google_preview

  Search website

  ×