Member of Museums.EU
 • Event Calendar
  Working hours

  Glasnik Etnografskog muzeja, knj. 47

  282 strane, ilustrovano

  Etnografski muzej u Beogradu, 1983.

  Odgovorni urednik: Nikola Pantelić

  ČLANCI I RASPRAVE

  Ranko Findrik: Arhaična seoska kuća y Šestanima

  Gordana Ljuboja: Kultura stanovanja y Velikom Selu kod Beograda

  Mirko Barjaktarović: O Šekularu – najmanjem crnogorsko-brđanskom plemenu

  Ljiljana Gavrilović: Tobelije

  Ivan Kovačević: Volovska bogomolja

  Andrijana Gojković: Muzika i muzički instrumenti y jugoslovenskim zemljama prema putopiscima iz XVI i XVII veka

  Dimitrije Golemović: Novije seosko dvoglasno pevanje y Srbiji

  PRILOZI I GRAĐA

  Jovan Trifunoski: Svadba y Skopskoj Crnoj Gori

  Jovan Trifunoski: Navodnjavanje y Pologu

  Ranko Barišić: Izrada merica-bučuka na Rudniku

  MUZEJI

  E. J. Timofejeva: Državni etnografski muzej naroda SSSR y Lenjingradu i njegove jugoslovenske kolekcije

  ZAŠTITA MUZEJSKIH PREDMETA

  Milun Mijatović: Konzervacija puške kremenjače i rekonstrukcija dela kundaka

  IN MEMORIAM

  Jasna Bjeladinović: Dr Slobodan Zečević

  Petar Vlahović: Uz životne staze i naučno delo dr Slobodana Zečevića

   

  IZLOŽBE ETNOGRAFSKOG MUZEJA

  Uvodna reč akademika Sime Ćirkovića prmlikom otvaranja izložbe „Grnčarstvo y Srbiji”

  Zoran Petrović: Izložba „Kuće arhitekte Bože Petrovića”

   

  HRONIKA

  Ljiljana Ćertić: Deseti kongres Saveza društava muzejskih radnika Jugoslavije

  Dušan Drljača: Prvi kongres jugoslovenskih etnologa i folklorista

  Dušan Drljača: Etnografske teme na XXX festivalu jugoslovencicor kratkometražnog i dokumentarnog filma

  Andrijana Gojković: Osmi međunarodni sastanak stručnjaka za proučavanje narodnih muzičkih instrumenata

  PRIKAZI I KRITIKE

  Desanka Nikolić: Đ. Petrović i M. i Prošić-Dvornić, Narodna umetnost

  Petar Kostić: Dragoslav Antonijević, Obredi i običaji balkanskih stočara Dragoslav Antonijević:                                   Slobodan Zečević, Srpske narodne igre

  Vesna Dušković: Franc Boas, Um primitivnog čoveka

  Nina Seferović: Trideset godina kasnije, Gradina, Niš, 1983.

  Mirko Barjaktarović: Ю. V. Bromlei – M. S. Kašuba, Brak i semья y narodov v Юgoslavii

  Ljiljana Gavrilović: A. R. Retklif-Braun, Struktura i funkcije u primitivnom društvu

  Ranko Barišić: Richard Cavendish i Trevor O. Ling, Mitologija – ilustrirana enciklopedija

  ETNOGRAFSKI MUZEJ U BEOGRADU

  Programski savet Etnografskog muzeja y Beogradu

  Izveštaj o radu y 1982. godini

  Pripreme za stalnu izložbu Etnografskog muzeja y Beogradu

  Koncepcija stalne izložbe Etnografskog muzeja y Beogradu 

   

  Download Bulletin of the Etnographic Museum: 

  https://books.google.rs/books/about?id=CN6mCQAAQBAJ&hl=en

  icon_google_preview

  Search website

  ×