Member of Museums.EU
 • Event Calendar
  Working hours

  Glasnik Etnografskog muzeja, knj. 48

  458 strana, ilustrovano

  Etnografski muzej u Beogradu, 1984.

  Odgovorni urednik: Nikola Pantelić

  ETNOLOŠKA ISTRAŽIVANJA U TITOVOUŽIČKOM POŽEŠKOM I KOSJERIĆKOM KPAJU

  Rabija Hasanbegović: Tradicionalna arhitektura y požeškom kraju

  Zoran Rodić: Seoska kuća i privredne zgrade y kosjerićkom kraju

  Bratislava Vladić-Krstić: Tekstilna radinost u titovoužičkom, požeškom i kosjerićkom kraju

  Jasna Bjeladinović: Narodna nošnja y titovoužičkom, požeškom, i kosjerićkom kraju

  Nikola Pantelić: O društvenom životu i porodici u požeškom kraju

  Natalija Blagojević: Običaji y vezi sa rođenjem, ženidbom i smrću y titovoužičkom, požeškom i kosjerićkom kraju

  Običaji o rođenju dece

  Svadbeni običaji

  Pogrebni običaji

  Petar Kostić: Godišnji običaji y titovoužičkom, požeškom i kosjerićkom kraju

  Slobodan Zečević: Iz narodne mitologije užičkog kraja

  Olivera Vasić: Narodne igre i zabave u Užičkoj Crnoj gori

  Sanja Radinović: Narodni svirač Tripko Tripković

  IN MEMORIAM

  Petar Vlahović: Uz naučno delo akademika Dušana Nedeljkovića

  IZLOŽBE ETNOGRAFSKOG MY3EJA

  Uvodna reč akademika Dragoslava Srejovića prilikom otvaranja izložbe „Seoski nadgrobni spomenici” y Galeriji CAHU

  HRONIKA

  Ines Prica: Savetovanje etnologa Srbije y Smederevu

  PRIKAZI I KRITIKE

  Nikola Pantelić, Burđica Petrović: Predstavljanje knjige Perside Tomić „Grnčarsgvo y Srbiji”

  Gojko Subotić: Στέλιος Παπαδόπουλος, ‘Η χαλχοτεχμία στόμ έλλημικό χώρο 1900-1975 κατά τΙς προφορικές μαρτυρίες τώμ χαλχουργώμ Συλλογή τύπιυμ καί διαχοσμητικώμ θεμάτιυμ χαλκίμωμ σκευώμ

  Vesna Dušković: Glasnik Slovenskega etnološkega Društva

  Ljiljana Gavrilović: Antropologija žene, zbornik

  Ljiljana Gavrilović: Edmund Lič, Kultura i komunikacija

  ETNOGRAFSKI MU3EJ U BEOGRADU

  Etnografski muzej u 1983. godini 

   

  Download Bulletin of the Etnographic Museum: 

  https://books.google.rs/books?id=yR93CAAAQBAJ

  icon_google_preview

  Search website

  ×