Member of Museums.EU
 • Event Calendar
  Working hours

  Glasnik Etnografskog muzeja, knj. 49

  237 strane, ilustrovano

  Etnografski muzej u Beogradu, 1985.

  Odgovorni urednik: Nikola Pantelić

  ISTRAŽIVANJA

  Nikola F. Pavković: Stanovništvo naselja Partizani

  Borđe R. Simonović: O imenima nekih naselja y Srbiji

  Branko Ćypyrdija: Poreklo i značenje reči „majur”, „majer”

  Milan Jevtić: Ribolov y Mačvi

  Ranko Findrik: Tragovi starih slovenokih i srednjovekovnih konstrukcija y našoj narodnoj arhitekturi

  Jovan F. Trifunoski: Pečenje kreča y Skopskoj Crnoj Gori

  Bojan Jovanović: Oduhovljavanje prirode u verovanju Srba

  Andrijana Gojković: Istorijski presek društvene uloge narodnih muzičkih instrumenata u Srba

  Jakov Šareiac: Običaji o rođenju i žnidbi u istočnoj Hercegovini

  Mirko Barjaktarović: O smrti i sahrani y gornjem Polimlju

  Ranko Barišić: Arhaičana brava iz zbirke Etnografskog muzeja u Beogradu

  Blagoje V. Marković: Izrada asure u Vraki

  Jeremija D. Mitrović: Nazivi za stepene potomaka i predaka kod Srba

  MUZEJI

  Jan Kžištof Makulski: Sakupljanje etnografskih muzejskih zbirki iz savremenog života

  PRIKAZI I KRITIKE

  Milutin Garašanin: Povodom knjige „Narodna umetnost Jugoslavije”

  Srebrica Knežević: Predstavljanje knjige Petra Vlahovića „Narodi i etničke zajednice sveta”

  Mirjana Prošić-Dvornić: Among the People, Native Yugo­slav Ethnography

  Branko Ćupurdija: Pretpostavka marksističko-antropološkog utemeljenja naše etnologije

  Ranko Barišić: Jean Chevalier i Alain Ghebrant, Rječnik sim­bola

  Nikola Pantelić; Gradska kultura na Balkanu (XV—XIX vek), zbornik radova

  Nikola Pantelić: Folklorni teatar y balkanskim i podunavskim zemljama

  Nikola Pantelić: Ranko Findrik, Kuća i stan na selu y Srbiji u drugoj polovini XVIII veka prema svedočenjima savremenika

  Joana Pavković: Izložba „Fotografije poljskih seljaka”

  ETNOGRAFSKI MU3EJ U BEOGRADU U 1984. GODINI

  Otkrivanje spomen plaketa ytemeljivačima Etnografskag muzeja

  Nagrada „Borivoje Drobnjaković” za 1984. godinu

  Pozdravna reč predsednika Izvršnog veća Skupštine CP Srbije Branislava Ikonića na svečanosti povodom 80-godišnjice prve stalne izložbe i otvaranja Etnografskog muzeja u obnovljenoj zgradi

  Delatnost Etnografskog muzeja y 1984. godini

  Urovop o neposrednoj saradnji između Državnag Etnografskog muzeja naroda SSSR y Lenjingradu i Etnografskog muzeja u Beogradu za 1985—1986. godinu

  Sporazum o saradnji, Slovenski narodni muzej y Bratislavi — Etnografski institut u Martinu i Etnografski muzej y Beogradu

  Samoupravni sporazum o saradnji Etnografskog muzeja y Beogradu, Etnografskog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti i Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture 

   

  Download Bulletin of the Etnographic Museum: 

  https://books.google.rs/books/about?id=C9-mCQAAQBAJ&hl=en

  icon_google_preview

  Search website

  ×