Member of Museums.EU
 • Event Calendar
  Working hours

  Glasnik Etnografskog muzeja, knj. 50

  333 strane, ilustrovano

  Etnografski muzej u Beogradu, 1986.

  Odgovorni urednik: Nikola Pantelić

  Nikola Pantelić: Pedeseti broj Glasnika

  ISTRAŽIVANJA

  Burđica Petrović: Sklavina

  Gorazd Makarovič: Kuhinjska oprema, kuhinje, kuharice in pre­hrana v XVII stoletju na Slovenskem     

  Petar Vlahović: Etnički pluralizam balkanskih naroda i etnos y svetlu antropologije

  Angelos Baš: Časopisi oblačilne mode na Slovenskem ob koncu fevdalne dobe

  Nikola Pantelić: Izvori i literatura za proučavanje narodne likovne umetnosti y Jugosalviji

  Ranko Findrik: Prenosive građevine u narodnoj arhitekturi

  Dragan Marković: Kompleks vodenica kod Komaričkog vira i y Ljuberađi

  Branko Ćupurdija: Male kuće na subotičkim salašima i majurima

  Bratislava Vladić-Krstić: Susreti kulturnih uticaja u proizvodnji platna s posebnim osvrtom na orijentalne uticaje u jugozapadnoj Srbiji

  Mirko Barjaktarović: O srodničkim nazivima kod nas i njihovom delimičnom nestajanju

  Leontije Pavlović: Gatanje u XVII veku, prema dva pljevaljska rukopisna psaltira

  Petar Kostić: Pas polaženik

  Ljubinkο Radenković: Mesto isterivanja nečiste sile u narodnim bajanjima Slovensko-balkanskog areala

  Olivera Vasić: Prilog proučavanju igara uz posmrtni ritual

  Ivan Kovačević: Amfora i novčić

  Jakov Šarenac: Građa o običajima u istočnoj Hercegovini

  Jovan F. Trifunoski: Pečenje hleba u Βrutoku

  MUZEJI I ZAŠTITA SPOMENIKA

  Žana Negoica (Jana Negoita): Muzeji sela i narodne umetnosti

  Radmila Fabijanić: Prilog rešavanju problema zaštite etnografskih predmeta

  Ljiljana Ćertić: Potreba i mogućnost savremenih informativnih sistema y dokumentaciji etnografskih predmeta u CP Srbiji

  Nadežda Vuletić: Obnova rodne kuće vojvode Živojina Mišića y Struganiku

  IZLOŽBE ETNOGRAFSKOG MUZEJA

  Otvaranje izložbe Tradicionalno ćilimarstvo y Srbiji” y Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti

  Reč akademika Antonija Isakovića

  Reč Gvozdena Jovanića, upravnika Etnografskog muzeja

  PRIKAZI I KRITIKE

  Đurđica Petrović: Dve izložbe y Narodnoj biblioteci y Beogradu

  Petar Kostić: Izložba „Posmrtni običaji i obredi” y Etnografskom muzeju y Zagrebu

  Joana Pavković: Slavoj Szynkiewicz-Rodzina pasterska w Mongolii

  ΕΤΗΟGΡΑFSΚI MUZEJ U BΕΟGRΑDU U 1985. GODINI

  Izveštaj o radu

  Miroslav Tasić: Sanacija, urećivanje i oprema zdrade Etnografskog muzeja

   

  Download Bulletin of the Etnographic Museum: 

  https://books.google.rs/books/about?id=EeGmCQAAQBAJ&hl=en

  icon_google_preview

  Search website

  ×