Member of Museums.EU
 • Event Calendar
  Working hours

  Glasnik Etnografskog muzeja, knj. 51

  338 strana, ilustrovano

  Etnografski muzej u Beogradu, 1987.

  Odgovorni urednik: Ljubomir Reljić

  Gvozden Jovanić: U slavu Vuka

  Miljana Radovanović: Srpski rječnik i Vukovo shvatanje o običajima

  STUDIJE I ČLANCI

  Golyb Dobrašinović: Rukopis Vuka Popovića o zdravicama

  Đurđica Petrović: Zlatovez

  Ranko Findrik: Zapažanja o značaju i ulozi ognjišta y organizaciji prostora stare gradske kuće

  Đorđe Simonović: Seoska naselja u Mačvi od Ravaničke povelje do kraja prve vlade kneza Miloša Obrenovića 1839. godine

  Rabija Xasanbegović: Etnografska obilježja y djelima Alekse Šantića

  Ljiljana Gavrilović: Pravna i poslovna sposobnost y običajnom pravu i istraživanjima Valtazara Bogišića

  GRAĐA

  Jakov Šareiac: O selu Davidovići i životu y bratstvu i porodici y ishočnoj Hercegovini

  Mlivoje Milosavljević: Tradicionalni oblici i razvoj stočarstva na području opštine Pančevo

  Jovan F. Trifunoski: Cincari y Ohridu

  Ljubiša R. Đenić-Rujanski: Drvodelje-graditelji brvnara na Zlatiboru

  Jovan F. Trifunoski: Valjavice y selu Duračkoj reci

  Vukosav Popadić: Svadbeni običaji Srba na Pešteri

  BIBAIOGRAFIJA

  Ljubisav Andrić: Bibliografija Ljubomira Pavlovića

  HRONIKA

  Andrijana Gojković: IX sastanak studijske grupe za proučavanje narodnih muzičkih instrumenata pri internacianalnom savetu za tradicianaliu muziku (ICTM) y okviru UNESCO

  Andrijana Gojković: Međunarodni naučni skup Jezik i kultura Roma

  IN MEMORIAM

  (Gvozden Jovanić : U spomen Branislavu Kojiću

  Zoran B. Petrović: Akademik  arhitekt Branislav Kojić

  Milorad Vasović: Cvijićevim stopama y istraživanju zdravstvenih prilika našeg naroda

  PRIKAZI I KRITIKE

  Branko Ćupurdija: Antropološko odeljenje Nove škole za socijalna isvraživanja i političke nauke y Njujorku

  Bojana Stamatović: Dr Branko Ćupurdija – Subotica i okolina

  Desanka Nikolić: Mila Bosić – Narodna nošnja Slovaka y Vojvidini

  Đurđica Petrović: Andrijana Gojković – Afrički muzički instrumenti

  M. R. Barjaktarović: Jovan Erdeljanović – Srbi y Banatu

  Mirko Barjaktarović: Miomir Dašić – Vasojevići

  Milina Ivanović: Ankica Pandžić – Stare karte i atlasi

  Senka Kovač: Jelena Aranđelović-Lazić – Simboli na tkaninama zapadne Afrike

  Ranko Barišić: Cpacoje Vasiljev – Slovenska mitologija

  Milina Ivanović: Jovan Janićijević – U Zanaku Moloha – Antropološki ogled o žrtvovanju

  Ildiko Erdei: Balassa M. Ivan – A paraszthaz evszazadai

  Edit Petrović: Zmago Šmiek – Klic daljnih  svetov – Slovenci in neevropske kulture

  Dp Dragoslav Antonijević: O katalogu „Narodni muzički instrumenši” Zagorke Marković

  ETNOGRAFSKI MU3EJ U BEOGRADU U 1986. GODINI

  Izveštaj o radu

  Poziv Vukove zadužbine

   

  Download Bulletin of the Etnographic Museum: 

  https://books.google.rs/books/about?id=ieSmCQAAQBAJ&hl=en

  icon_google_preview

  Search website

  ×