Member of Museums.EU
 • Event Calendar
  Working hours

  Glasnik Etnografskog muzeja, knj. 54-55

  323 strana, ilustrovano

  Etnografski muzej u Beogradu, 1991.

  Odgovorni urednik: Ljubomir Reljić

  Jasna Bjeladinović Jergić: Devedeset godina Etnografskog muzeja y Beogradu

  dr Dragoslav Antonijević: Povodom izložbe „Narodna kultura na tlu Srbije”

  dr Bratislava Vladić – Krstić: Ukrasno tkanje na nitiće y tradicionalnoj i savremenoj tkačkoj radinosti y Srbiji

  dr Mirjana Maluckov: O jednom tipu kapa zlatara sa kraja XIX veka, iz srednjeg Banata

  dr Đurđica Petrović: Škufija — kapica udatih žena na otoku Mljetu

  dr Angelos Baš: Čistoća y odevanju, kozmetika i pušenje y Sloveniji tokom XVII i XVIII veka

  Astrida Bugarski: Tradicionalni noblici starih seoskih stambenih zgrada y Bosni i Hercegovini

  Rabija Hasanbegović: Osobenosti islamske umetnosti y arhitekturi i kulturi stanovanja y Mostaru

  Sofija Kostić: Vrndelj – kola sa punim točkom

  dr Dragoslav Antonijević: Igre pod maskama y svetu komparacije i kontinuiteta

  drDušan Bandić: O pojmu narodna religija Srba

  dr Mila Bosić: Glavni elementi svadbenih običaja Srba y Vojvodini

  Branko Baković: Predznaci smrti

  dr Vitomir Belaj: Božićno žito (kultni vrtići kod pravoslavnog stanovništva y Jugoslaviji)

  Ljubomir Reljić: Vino y običajima životnog ciklusa

  dr M. S. Kašuba: Tradicionalni elementi y savremenoj porodici

  Breda Vlahović: Društvena organizacija porodice i stambeni prostor

  dr Mirko Barjaktarović: Poistovećivanje verske i nacionalne pripadnosti

  Radmila Filipović Fabijanić: Porodična zadruga y naučnom delu dr Milenka S. Filipovića

  dr Petar Vlahović: Značaj crnogorskog društvenog razvoja za proučavanje etnosa y etnologiji i antropologiji

  dr Jovan F. Trifunoski: Romi y Skoplju

  dr Aleksandra Muraj: Opus Radivoja Simonovića kao etnološki izvor

  Ljiljana Ćertić: Arhiv Stanoja Bojovića y Etnografskom muzeju y Beogradu

   

  Download Bulletin of the Etnographic Museum: 

  https://books.google.rs/books/about?id=-AmnCQAAQBAJ&hl=en

  icon_google_preview

  Search website

  ×