Member of Museums.EU
 • Event Calendar
  Working hours

  Glasnik Etnografskog muzeja, knj. 56

  428 strana, ilustrovano

  Etnografski muzej u Beogradu, 1992.

  Odgovorni urednik: Ljubomir Reljić

   

  ISTRAŽIVANJE SJENIČKO-PEŠTERSKE VISORAVNI

  Dušan Maslovarić: Tradicionalna poljoprivreda

  Zoran Rodić: Seoska kuća i ekonomske zgrade

  Zorana Vasić: Ishrana stanovništva

  Dr Bratislava Vladić-Krstić: Tekstilna radinost

  Jasna Bjeladinović-Jergić: Komparativno određenje narodne nošnje srpskog i muslimanskog stanovništva unutar Sjeničko-pešterske visoravni i y odnosu na susedne i druge oblasti

  Vesna Dušković: Svadbeni običaji

  HRONIKA

  Dr Mirjana Prošić-Dvornić: Izložba Kosovska legenda y narodnom stvaralaštvu

  Dr Đurđica Petrović: Izložba Etnološki motivi iz srpskih enklava y Mađarskoj i Rumuniji

  Aleksandra Vuković: Izložba Japanske lutke

  Andrijana Gojković: Otvaranje švajcarskog centra za narodnu muziku, muzičke instrumente i tradiciju

  IN MEMORIAM

  Petar Kostić: Špiro Kulišić

  Ljiljana Kertić i DrDragoslav Antonijević: Dobrila Milojević-Radović

  Jacna Bjeladinović-Jergić: Nina Seferović

  Ljubomir Reljić: Milan Jevtić

  PRIKAZI I KRITIKE

  Jacna Bjeladinović-Jergić i Dr Bratislava Vladić Krstić: Dr Petar Vlahović -Kultura ludowa w Serbii

  Dr Petar Vlahović: Mile Nedeljković – Srbi Graničari

  Cr Mirjana Prošić-Dvornić: Dušan Bandić – Narodna religija Srba y 100 pojmova

  Dr Dragoslav Antonijević: Dr Dragoslav Dević – Narodna muzika Crnorečja y svetlosti etnogenetskih procesa

  Dr Đurđica Petrović: Andrijana Gojković – Narodni muzički instrumenti

  Dr Mirjana Prošić -Dvornić: Dr Nikola Pantelić – Nasleđe i savremenost

  Dr Petar Vlahović: Stevan Popović – Rovca i Rovčani y istoriji i tradiciji

  Dr Mirko Barjaktarović: Ines Prica – Omladinska podkultura y Beogradu -Simbolika i praksa

  Dr Mirko Barjaktarović: Mirjana Pavlović – Srbi y Čikagu

  ETNOGRAFSKI MUZEJ U BEOGRADU

  Izveštaj o radu y 1989. godini Izveštaj o radu y 1990. godini

  Search website

  ×