Member of Museums.EU
 • Event Calendar
  Working hours

  Bulletin of the Ethnographic Museum, vol. 6

  149 pages, illustrations

  Ethnographic Museum in Belgrade, 1931

  Editor: Borivoje M. Drobnjaković

  Articles

  D -r Veselin Čajkanović Svekrva na tavanu

  D -r Ilija Jelić Pravna priroda snahačenja

  D -r Milenko Filipović Porodična slava i slične slave u Tetovu

  Petar Kostić Svetoga — krsno ime — slava u Prizrenu

  Jovan Jurišić Nekoliko narodnih lekova, bajanja i verovanja iz Batočine

  Stevan Tanović Narodna nošnja u okolini Đevđelije

  Svetozar Raičević O stočarstvu i stočarskom životu u Vasojevićima

  Vladimir Nikolić O pečalbarima iz istočne Srbije

  Manojlo B. Kordunaš O sahrani mrtvaca na Ogulinskom Kordunu

  Petar Ž . Petrović Svadbeni običaji u Galičniku

  Mutar C. Vlahović O slepim guslarima u Južnoj Srbiji

  Communications

  Vlad. Skarić Jedan ostatak vizantiskog dvorskog ceremonijala u našem narodu

  Vlad. Skarić Teškoće, što ih svatovi moraju savladati, kada dođu po djevojku

  Dušan Vuksan Vjerovanje u vampire

  Dušan Vuksan Vađenje mazije” krajem 18. vijeka

  Dušan Vuksan Šta je ponijela u prćiju Stane. Ćelović

  Vlad. Nikolić Prilozi i folklorne beleške

  D-r Jovan X . Vasiljević Madžarsko groblje” u Stavama

  Radoje Uskoković Izrada korita u okolini užičke Požege

  Radoje Uskoković Šaranje uskršnjih jaja u Užicu

  Manojlo B. Kordunaš Božićnjak

  Bibliographies

  Vladimir P . Đorđević Ogled bibliografije srpske narodne muzike

  Petar Ž . Petrović Bibliografija radova Vlad. Titelbaha

  Petar Ž . Petrović Bibliografija za 1930 god.

  D -r Borivoje Drobnjaković Bibliografija radova naših etnologa. — II D-r Jovan Erdeljanović

  D -r Borivoje Drobnjaković Etnografski muzej u 1931 godini

  Errata

  Download Bulletin of the Ethnographic Museum in Belgrade:

  Bulletin of the Ethnographic Museum in Belgrade, vol. 6 (1931)

  icon_google_preview

  Search website

  ×