Member of Museums.EU
 • Event Calendar
  Working hours

  BULLETIN OF THE ETNOGRAPHIC MUSEUM VOL. 60

  262 strana, ilustrovano,
  Etnografski muzej u Beogradu, 1996

  Glavni i odgovorni urednik: Akademik Petar Vlahović
  Redakcija:
  – dr Bratislava Vladić-Krstić,
  – Jasna Bjeladinović-Jergić,
  – dr Ljiljana Gavrilović,
  – Dr Nikola Pantelić,
  – dr Dragoslav Antonijević,
  – Ljubomir Reljić,
  – Mitar Mihić
  Sekretar redakcije i tehnički urednik:
  Katarina Stojsavljević Novaković

  Articles

  Petar Vlahović, Etničke grupe Crne Gore u svetlu osnovnih etnoloških odrednica
  Petar Kostić, Godišnji običaji u Dragačevu, okolini Čačka i Gornjeg Milanovca
  Sofija Kostić, Amajlije u narodnim verovanjima u Istočnoj Srbiji
  Jelena Tešić, Zbirka koledarskih maski Etnografskog muzeja u Beogradu
  Ljiljana Gavrilović, Vizuelni izvori u etnološkim istraživanjima
  Dragoslav Antonijević, Film i tradicionalna kultura
  Rusalin Isfanoni, Doprinos etnologa (stručnog konsultanta) u produkciji dokumentarnih filmova o tradicionalnoj narodnoj kulturi
  Velibor Stojaković, Primena videa u etnološkim istaživanjima
  Dobroslav-Bojko St. Pavlović, Narodna arhitektura u etnografskim muzejima

  Comment

  Stevan Popović, Karađorđevo porijeklo

  Comments

  Bojana Radojković, Bratislava Vladić-Krstić – Seoski nakit u Bosni i Hercegovini u XIX i prvoj polovini XX veka
  Milka Jovanović, Reč na otvaranju izložbe ”Preslica u tradicionalnoj kulturi Srbije”
  Vesna Bižić-Omčikus, Muzej duvana u Beču
  Ida Labudović, Etnografski muzeja u Pafosu – Ќipar
  Petar Vlahović, Uz ”Mileševske zapise – Godišnjak”
  Petar Vlahović, Mila Bosić – Godišnji običaji Srba u Vojvodini
  Petar Vlahović, Miljan Milošev Jokanović – Pleme Kuči – etnička istorija
  Radojka Vukčević, Zorka Milić – Tuđa večera
  Milina Ivanović Barišić, Ljubinko Radenković – Narodna bajanja kod Južnih Slovena
  Ljubomir Reljić, Petar Vlahović – Čovek u vremenu i prostoru – antropologija
  Đurđica Petrović, Izložba Zoomorfni motrivi u tradicionalnoj kulturi kruševačkog kraja

  Bibliographies

  Bibliografija radova Mirka Barjaktarevića
  Bibliografija radova Srebrice Knežević
  Bio-bibliografija Milana Jevtića

  IN MEMORIAM

  Petar Vlahović, U spomen akademiku Radovanu Saradžiću uzvišenom čoveku među ljudima
  Đurđica Petrović, Vlajko Palavestra (1927-1993)

  Etnographic Museum reports

  Mirko Barjaktarević, Pre pedesetak godina u Etnografskom muzeju u Beogradu
  Saša Srećković, Crisis Management: ka marketinškom planu Etnografskog muzeja u Beogradu
  Izveštaj o radu četvrtog međunarodnog festivala etnološkog filma
  Izveštaj o radu u 1995. godini

  Izveštaj o radu Etnografskog muzeja SRS  u Beogradu za 1963. godinu

   

  Download Bulletin of the Etnographic Museum: 

  https://books.google.rs/books?id=yM2tCAAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

  icon_google_preview

  Search website

  ×