Member of Museums.EU
 • Event Calendar
  Working hours

  BULLETIN OF THE ETNOGRAPHIC MUSEUM VOL. 64

  277 strana, ilustrovano,
  Etnografski muzej u Beogradu, 2001

  Glavni i odgovorni urednik: Akademik Petar Vlahović
  Urednik: Jasna Bjeladinović-Jergić
  Redakcija:
  – Akademik Petar Vlahović,
  – dr Bratislava Vladić-Krstić,
  – Jasna Bjeladinović-Jergić
  – Dr Nikola Pantelić,
  – dr Dragoslav Antonijević,
  – Mitar Mihić
  Sekretar redakcije i tehnički urednik:
  Katarina Stojsavljević Novaković

  Articles

  V. Stojaković, Osnovne karakteristike rala u knjaževačkom kraju
  Z. Rodić, Neki od načina osvetljavanja u Starom vlahu
  J. Bjeladinović-Jergić, Promene u tradicionalnom odevanju seoskog stanovništva u ivanjičkom Starom vlahu u drugoj polovini XIX i u XX veku
  V. Medić, Srpska narodna nošnja u Bikovici u drugoj polovini XIX i u XX veku
  B. Vladić-Krstić, O tekstilnoj radinosti Dragačeva govore i njegovi nadgrobni spomenici
  Hristofor Crnilović
  , Uvod Dragana Stojković: Mijačka kopanica
  Marina Cvetković, Razmena dobara na tradicionalnoj svadbi u Ibarskom kolašinu
  Miloš Matć, Pozaimanje – institucija razmene dobara
  Irena Fileki, Nekoliko karakteristika tradicionalne kulture Baska

  IN MEMORIAM

  Mirko Barjaktarević, Jovan Vukmanović (1906-1994)
  Nataša Njegovanović – Ristić, Jelena Aranđelović-Lazić (1930-2000)
  Mirjana Menković, Mr Gordana Ljuboja (1954-2000)

  Comment

  Mila Bosić, Petar Vlahović – Srbija, zemlja, narod, život, običaji
  Petar Vlahović, Osvrt na narodno neimarstvo u trotomnom naučnom delu arhitekte Ranka Findrika
  Petar Vlahović, Milun M. Šturanović – Ozrinići kraj Nikšića
  Petar Vlahović, Uz životno i stručno naučno delo Branka K. Zejaka
  Sofija Kostić, Radmilo Petrović – Krstovi vizantijskog carstva
  Ranko Barišić, Mirjana Živković, Milenko Todorović – Krađa kulturnog i nacionalnog blaga Jugoslavije
  Miodrag Maticki, Otkrivalačka antologija
  Bojana Radojković, Reč na otvaranju izložbe Rusko srebro iz zbirke Etnografskog muzeja u Beogradu

  Etnographic Museum report

  Odluka o dodeli nagrade ,,Borivoje Dribnjaković” za 1999. godinu
  Izveštaj o radu Osmog međunarodnog festivala etnološkog filma
  Delatnost Etnografskog muzeja u 1999. godinu
  Koncepcija osme stalne postavke Etnografskog muzeja u Beogradu ”Narodna kultura Srba u XIX i XX veku”

   

  Download Bulletin of the Etnographic Museum: 

  http://books.google.rs/books?id=pwyuCAAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

  icon_google_preview

  Search website

  ×