Member of Museums.EU
 • Event Calendar
  Working hours

   

  Преузмите Гласник Етнографског музеја:

  https://books.google.rs/books?id=lvknDwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

  icon_google_preview

  BULLETIN OF THE ETNOGRAPHIC MUSEUM VOL. 65 – 66

  446 strana, ilustrovano,
  Beograd, 2002.

  Knjiga 65-66 je tematski koncipirana i posvećena je delu problematike koja dotiče metodologiju muzeološkog rada u istorijskim okvirima, istorijatu formiranja zbirki Etnografskog muzeja u Beogradu.

  Glavni i odgovorni urednik: Velibor Stojaković
  Redakcija:
  – Mr Vesna Marjanović
  – Zoran Rodić
  – Velibor Stojaković
  Sekretar redakcije i tehnički urednik:
  Katarina Stojsavljević Novaković

  Sto godina Etnografskog muzeja u Beogradu

  M. Mihić, Pozdravna reč na svečanoj akademiji u SANU
  P. Vlahović, Vek Etnografskog muzeja u Beogradu u službi narodu (1901-2001)
  M. Mihić, Uvodna reč na otvaranju VIII izložbe Stalne postavke Etnografskog muzeja u Beogradu
  J. Bjeladinović-Jergić, Promocija zbornika Etnografskog muzeja u Beogradu
  1901-2001. godine

  M. Pantić, Reč o ”Zborniku Etnografskog muzeja u Beogradu 1901-2001”

  Članci i studije

  R. Barišić, Zbirka stakla, mera i raboša i zanata
  S. N. Kostić, Zbirka saobraćaja i transporta dobara u jednovekovnom trajanju Etnografskog muzeja
  S. N. Kostić, Zbirka torbi
  Z. Rodić, Zbirka pokućstva, posuđa i delova narodne arhitekture
  M. Matić, Drvene ključanice
  M. Stojanović, Zbirka lova i ribolova
  V. Šarac-Momčilović, Zbirke nošnji
  M. Menković, Jedan vek sakupljanja i istraživanja tradicionalnog kostima Kosova i Metohije u Etnografskom muzeju u Beogradu
  I. Fileki, Zbirka veza i čipke od formiranja do danas
  J. Tešić, Duhovna kultura, naučnoistraživački rad i muzejska zbirka
  D. Stojković, Etnografska spomen zbirka Hristifora Crnilovića
  V. Bižić-Omčikus, Zaštita pokretnih etnografskih dobara
  M. Mitrović, Muzejski informacioni sistem Srbije 2000
  V. Marjanović, Etnološki film u Etnografskom muzeju u Beogradu
  S. Mitrović, Popis izložbi Etnografskog muzeja u Beogradu od 1901-2001
  T. Zec, Izložbena delatnost Etnografskog muzeja u Beogradu od 1976-2001. godine
  M. Stojanović, Etnomedicina i etnoveterina u Glasnicima Etnografskog muzeja u Beogradu

  IN MEMORIAM

  P. Vlahović, U spomen akademiku Dragoslavu Antonijeviću
  P. Vlahović, Osvrt na etnološko i folklorističko delo akademika Dragoslava Antonijevića
  P. Vlahović, Bibliografija radova Dragoslava Antonijevića

  Prikazi i kritike

  R. Barišić, Izložba ”Pravoslavci u Trstu”
  R. Barišić, ”Aleksandar Fotić: Sveta Gora i Hilandar u Osmanskom carstvu”

  Izveštaj o radu Etnografskog muzeja u Beogradu

  Odluka o dodeli nagrade ”Borivoje Drobnjaković” za 2000. godinu
  Odluka o dodeli nagrade ”Borivoje Drobnjaković” za 2001. godinu
  Deveti Međunarodni festival etnološkog filma
  Deseti Međunarodni festival etnološkog filma
  Gubi li etnološki film svoj predmet
  Delatnost Etnografskog muzeja u 2000. godini
  Delatnost Etnografskog muzeja u 2001. godini

   

  Preuzmite Glasnik Etnografskog muzeja:

  https://books.google.rs/books?id=lvknDwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

  icon_google_preview

  Search website

  ×