Member of Museums.EU
 • Event Calendar
  Working hours

  BULLETIN OF THE ETNOGRAPHIC MUSEUM VOL. 72

  226 strana, ilustrovano,
  Etnografski muzej u Beogradu, 2008.

  REČ UREDNIKA
  Rasprave i građa u savremenoj etnologiji i antropologiji

  Bojan Jovanović, Vožd i njegovi ustanici u svetlu i senci njegovih karakternih osobina
  Ivan Kovačević, Srpska antropologija u prvoj deceniji dvadesetprvog veka
  Miloš Milenković, O naučnom radu i našem univerzitetu (stogodinakasnije)
  Miloš Matić, Darivanje i razmena dobara u Belici – Etnografska građa
  Vesna Marjanović, Struktura igrokaza i narodno glumovanje u obrednoj praksi u Srbiji
  Anđa Srdić, Telo i telesnost u antropološkoj perspektivi
  Sofija N. Kostić, Urbana mitska bića
  Irena Fileki, Narodna umetnost– potreba za stvaranjem i doživljavanjem
  Danka Višekruna, Vračanja, gatanja i bajanja, primeri iz Vojvodine
  Gordana Pajić, Konđei u bradači u etnološkoj zbirci Narodnog muzeja Valjevo

  Konzervacija

  Zorica Sokolović, Metode preventivne zaštite tekstilnih predmeta u muzeju

  Hronika

  L. I. Tegako, O naučnoj delatnosti Antropološkog društva Jugoslavije
  Vera Šarac Momčilović, Takmičenje kulturno-umetničkih društava i folklornih ansambala Srbije na festivalu „Đakovi dani“
  Miroslav Mitrović, 22. Svetski kongres igre, Atina
  Saša Srećković, Razmišljanja o jednom angažovanom filmskom festivalu
  Saša Srećković, Izveštaj o radu XVII Međunarodnog festivala etnološkog filma

  Prikazi i kritike

  Petar Vlahović, dr VesnaMarjanović, Maske, maskiranje i rituali u Srbiji
  Petar Vlahović, dr Zoran Gudović, Selo i seljaštvo

  UPUTSTVO SARADNICIMA

  Download Bullet of the Etnographic Museum vol. 72 (2008)

  Glasnik Etnografskog muzeja 72

  Search website

  ×