Member of Museums.EU
 • Event Calendar
  Working hours

   

  Glasnik Etnografskog muzeja, knj. 78

  239, ilustrovano

  Etnografski muzej u Beogradu, 2013.

  Glavni i odgovorni urednik: dr Mirjana Menković

  SADRŽAJ

  Muzeologija i materijalna kultura

  Ljiljana Gavrilović San o lepoti i spasavanje prošlosti : fotografije Petra Aran đelovića

  Borislava Vučković   FOTOGRAFSKE PRIČE SVATOVSKOG RITUALA

  Violeta Cvetanoska   Kulturna biografija mijačke nošnje

  Etnologija i antropologija

  Nataša Nikolić Promene u običajnoj praksi na primeru pOBRATIMSTVa

  Milesa Stefanović Banović, Branislav Pantović Domovinski klubovi i udruženja naših ise ljenika u Argentini 

  Konzervacija i zaštit a

  Duško Kuzović Drumska mehana tre će klase u selu Godovik kod Požege iz 1900. godine – IZMEĐU VERNAKULARNE I AKADEMSKE ARHITEKTURE

  Milica Tomić Jednodelna brvnara u Velikom Krčmaru 

  Građa

  Maša Vukanović Kulturno nasle đe, stvarala štvo i kulturna participacija –podsticaji za longitudinalno istraživanje 

  Gordana Pajić Svadbeni običaji u va ljevskom kraju 

  A. Todorović, Đ. Psodorov, O. Šimurina, D. Plavšić TRADICIONALNI GASTRONOMSKI PROIZVODI OD TESTA IZ PIROTSKOG KRAJA

  Ida Salamon Srpski Beč 

  Prikazi i osvrti

  Danijela Velimirović Mirjana Menković Moda i dizajn. Mir jana Marić. Etnografski muzej u Beogradu u saradnji sa Mnemosyne – Centrom za očuvanje nasleđa Kosova i Metohije . Beograd

  Tatjana Mikulić Muzej iza re šetaka : izložba suknji u zatvoru 

  Hronika

  Marko Stojanović Međunarodni naučni skup „Kulturno nasle đe i kulturni turizam : muzejske perspektive “ (Meždunarodna naučna konferenci я „Kulturno nasledstvo i kulturen turiz ъm: muze йni perspektivi “)

  Nataša Mladenović Ribić Deseta konferencija evropskih muzejskih savetnika „Muzejski rad – rad za muzeje “ (10th European Museum Advisors Conference „Museum Work – Workin g for Museums “), Minhen , 06–10. jul 2014. godine

  Nevena Milanović Hronika povodom naučnog skupa „Etnos , religija i identitet : naučni skup u čast Dušana Bandi ća“, održanog 11. i 12. aprila 2014. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu 

  Danica Jović, Bojan Marić, Miloš Ničić Studije kulture : Glasovi s margine 7–8. jun 2014, Fakultet političkih nauka , Beograd

  Mirjana Kraguljac Ilić Izveštaj s okruglog stola „Umetnost kao put socijalizacije osoba s invaliditetom “, održan 18. decembra 2014. u Novom Sadu , povodom otvaranja izložbe „Dodirni i oseti : deset umetničkih dela iz Kolekcije Pavle Beljanski “

  Anali

  Marko Stojanović Izve štaj : 23. Međunarodni festival etnolo škog filma 

  Miloš Matić Izveštaj o radu Etnografskog muzeja u Beogradu u 2014. godini 

  UPUTSTVO autorima

   

  Preuzmite Glasnik Etnografskog muzeja u Beogradu

  https://books.google.rs/books?id=rEMsDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=sr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

  icon_google_preview

  Search website

  ×