Етнографски музеј Београд

Member of Museums.EU
Календар Догађања
радно време музеја

Пропозиције

Филмове за такмичарске програме фестивала одређује Селектор/Селекциона комисија

Право учешћа на Фестивалу имају аутори чији филмови испуњавају следеће услове:

Друге филмске форме које пружају значајан допринос у третирању антрополошких и етнолошких тема могу бити сврстане у посебне програме.

Учешће филма на Фестивалу не подлеже новчаној надокнади.

Фестивал не исплаћује накнаде за приказивање филмова у оквиру свих програма.

Начин пријављивања

Пријављивање за Фестивал почиње 13. 03. 2020. године, а у обзир ће бити узете само пријаве које су пристигле до 31. 05. 2020. године.

Аутор који конкурише с више филмова, за сваки од филмова мора да достави засебну пријаву, засебну копију филма, засебан линк ка филму и пратећу документацију.

У обзир ће бити узете само пријаве с комплетном документацијом, која подразумева:

  1. Kопију филма за приказивање путем интернет линка (HD формат резолуције 1280×720 пиксела или више, формата слике 16:9). Филмове можете послати преко видео-хостинг сајтова (попут vimeo или dailymotion) или преко сервиса за складиштење (нпр. Google Drive, OneDrive, iCloud – битно је да линкови буду важећи, а филмови доступни до краја трајања Фестивала);

  2. Попуњен и потписан пријавни формулар (.doc формат) који можете преузети са сајта Фестивала;

  3. синопсис филма (од 70 до 120 речи);

  4. трејлер филма (обавезан);

  5. две фотографије из филма (минималне резолуције 300 dpi);

  6. кратка биографија и фотографија аутора (максимално 200 карактера);

  7. списак учесника у продукцији филма (режија, продуцент, сценарио, камера, консултант, монтажа, звук, музика);


Филмови
који нису на српском или енглеском језику морају бити титловани на енглески језик. Сви филмови који уђу у такмичарски програм, укључујући и оне на српском језику, морају бити титловани на енглески језик.);

Сву документацију филма, укључујући и филм, шаљете путем електронске поште у форми засебних

прилога на адресу:

mfef@etnografskimuzej.rs

Фестивал се обавезује да током манифестације обезбеди смештај (ноћење и доручак) једном представнику филма селектованом у Такмичарски програм.

Пријавом на Фестивал власник ауторских права филма се писмено обавезује да ће копија филма остати у Архиви Међународног фестивала етнолошког филма, односно Етнографског музеја у Београду. Свако коришћење филма у току и после Фестивала биће искључиво едукативног и некомерцијалног карактера, што се односи и на промоцију Фестивала у другим културним и образовним установама у Србији.

Организатор Фестивала жели да истакне важност услова да је подносилац пријаве за филм претходно регулисао сва ауторска и сродна права у вези с продукцијом и емитовањем филма.

Власник ауторских права филма који је прошао селекцију Фестивала обавезује се да ће без новчане накнаде дозволити приказивање филма на Фестивалу.

Власник ауторских права филма који је прошао селекцију обавезује се да ће допустити коришћење материјала из свог филма, у дужини до 3 минута, за потребе промоције Фестивала у медијима.

Селектор/Селекциона комисија и Жири Фестивала имају могућност преименовања категорије филмова у односу на оригиналну фестивалску пријаву;

Аутори филмова који уђу у такмичарски програм обавезују се да доставе дијалог-листе.

После завршетка рада Селекционе комисије Фестивала, филм не може бити повучен с Фестивала.

Званична селекција биће објављена на сајту Фестивала до краја августа текуће године.

Програм Међународног фестивала етнолошког филма се састоји из компетитивног и некомпетитивног програма.

Компетитивни програми Фестивала

Главни такмичарски програм

Студентски програм

Некомпетитивни програми Фестивала

Информативни програм Специјални програми

Награде у компетитивним програмима додељује Међународни Жири Фестивала

Награде Фестивала су:

Главна награда Grand Prix „Драгослав Антонијевић“.

Награда за најбољи домаћи филм.

Награда за најбољи инострани филм.

Награда за најбољи студентски филм.

Одлуком Жирија могу бити додељене и следеће награде

Награда за допринос нематеријалном културном наслеђу

Награда за етнографски запис

Награда за најбољи аматерски филм

Награда за камеру

Награда за монтажу

Награда за звук

Награда новинара

Награда публике

Уз претходну саласност Савета Фестивала, друга правна и физичка лица могу на Фестивалу доделити своје награде.

Уколико постоји више аутора који деле исту награду, предвиђени новчани износ се дели између добитника.

Уколико, према мишљењу Жирија, у оквиру неке категорије није остварен задовољавајући квалитет филмова, Фестивал није у обавези да додели награду, а средства предвиђена за ту награду се пребацују у другу категорију, према договору Жирија и организатора Фестивала.

Потписом на пријави за Фестивал подносилац пријаве потврђује да је сагласан са свим одредбама из фестивалских пропозиција.

Музејска продавница и књижара др Сима Тројановић

У атријуму музеја налази се продавница сувенира. У њој можете купити копије средњевековног накита израђене од сребра, текстилно покућство, делове народних ношњи

Подржите нас

Подржите Етнографски музеј кроз донације, спонзорство или учлањењем у Клуб сарадника Етнографског музеја. Подршка јавности, појединаца, компанија и организација, помаже нам да изградимо и обновимо музеј, организујемо изложбе, унапредимо конзервацију, и развијамо своје едукативне програме.

Збирке

У музеју се чувају збирке предмета из ХVIII, XIX и XX века, али и старе и ретке књиге, фотографије, три велика албума акварела Николе Арсеновића који је сликао народне ношње од 1840. до 1870, радови Владислава Тителбаха, Карола Поп де Сатмарија (Carol Popp de Szathmáry), Ђоке Миловановића и радови неколицине сликара етнографа (Никола Зега, Драгутин Инкиостри, Олга Бенсон…). У збиркама се чува око 200.000 музеалија међу којима је више од 56.000 етнографских предмета.

Претражите сајт

×