Етнографски музеј Београд

Member of Museums.EU
Календар Догађања
радно време музеја

ГЕМ 79

ГЛАСНИК ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА, КЊ. 79

365, илустровано

Етнографски музеј у Београду, 2015.

Главни и одговорни уредник: др Мирјана Менковић

Научни и стручни радови

МИР! У МУЗЕЈУ СТЕ (9-22)
Nikola Krstović
Српска сремска ношња (23-61)
Katarina Radisavljević
СПЕЦИФИЧНО СТ ПИРОТСКОГ ЋИЛИМАРСТВА У ПЕРИОДУ 1945–2015 (63-95)
Marina Cvetković
Вежена кошуља – женска рубина (97-118)
Vera Šarac-Momčilović
Економија породичне славе (119-140)
Miloš Matić

Рoмскa културa у пoлитичкoм и интeлeктуaлнoм дискурсу (141-163)
Miloš Zarić

Нематеријално културно наслеђе у Србији Праксе, знања и иницијативе (165-278)
Miroslava Lukić-Krstanović, Dragana Radojičić

Породична знања и могући начини њиховог опстајања (179-190)
Irena Fileki

КОНЗЕРВАЦИЈА МУЗЕЈСКИХ ПРЕДМЕТА ЗАРАЖЕНИХ ПЛЕСНИМА – НА ПРИМЕРУ ЗБИРКЕ ЛОВ И РИБОЛОВ У ЕТНОГРАФСКОМ МУЗЕЈУ У БЕОГРАДУ (191-201)
Slobodan Dragutinović
Народнa војвођанскa кућa и одржавање њених зидова и подова (203-214)
Danka Višekruna
ЕПИТРАХИЉ ХРИСТИФОРА ЖЕФАРОВИЋА (215-233)
Milica Jovanović Marković

Прикази и критике

Мултимедијална презентација феномена културе исхране у Србији – кратак осврт на изложбу Култура исхране у Србији (235-239)
Aleksandar Obradović

Конференција на тему очувања културног наслеђа, Кембриџ, 7–11. 9. 2015. (240-245)
Tatjana Mikulić

Конференција Видљивост културног наслеђа Србије уписаног и номинованог на листама светске баштине УНЕСКО (246-251)
Marko Stojanović

Конференција Подизање свeсти o значају регистрованог нематеријалног културног наслеђа Рeпубликe Србиje кроз унaпрeђeњe Нaциoнaлнoг рeгистрa НКН (252-258)
Marko Stojanović, Danijela Filipović

Хроника

Дечји средњовековни дани – извештај о пројекту (259-261)
Dalibor Pešić, Lenka Đukić

Извештај о регионалним камповима конзервације, Рогљево 2015 (262-265)
Milan Panić

Научни скуп „Јован Цвијић и српска етнологија и антропологија “ 10. октобар 2015, Етнографски музеј у Београду (266-272)
Tatjana Mikulić

Библиографија

БИБЛИОГРАФИЈА ПРИЛОГА ОБЈАВЉЕНИХ У ГЛАСНИКУ ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА У БЕОГРАДУ ОД 1982. ДО 1988. ГОДИНЕ (289-315)
Jelena Pušica

БИБЛИОГРАФИЈА ЧАСОПИСА „КАРАЏИЋ“ (2009–2013) (316-340)
Milena Žikić

Библиографија Загорке Марковић (1921–2015) (341-350)
Jelena Pušica

In memoriam

Проф. др Оливера Васић (18. август 1946. – 28. октобар 2015) (351-354)
Vesna Marjanović

Загорка Марковић (2. август 1921. – 26. септембар 2015) (355-359)
Jasna Bjeladinović

Извештаји

Извештај о раду Етнографског музеја у Београду у 2015. години (273-281)
Miloš Matić

24. МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ЕТНОЛОШКОГ ФИЛМА (282-288)
Maša Peruničić

 

Преузмите Гласник Етнографског музеја:

https://books.google.rs/books?id=DJOHDgAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

icon_google_preview

 

Музејска продавница и књижара др Сима Тројановић

У атријуму музеја налази се продавница сувенира. У њој можете купити копије средњевековног накита израђене од сребра, текстилно покућство, делове народних ношњи

Подржите нас

Подржите Етнографски музеј кроз донације, спонзорство или учлањењем у Клуб сарадника Етнографског музеја. Подршка јавности, појединаца, компанија и организација, помаже нам да изградимо и обновимо музеј, организујемо изложбе, унапредимо конзервацију, и развијамо своје едукативне програме.

Збирке

У музеју се чувају збирке предмета из ХVIII, XIX и XX века, али и старе и ретке књиге, фотографије, три велика албума акварела Николе Арсеновића који је сликао народне ношње од 1840. до 1870, радови Владислава Тителбаха, Карола Поп де Сатмарија (Carol Popp de Szathmáry), Ђоке Миловановића и радови неколицине сликара етнографа (Никола Зега, Драгутин Инкиостри, Олга Бенсон…). У збиркама се чува око 200.000 музеалија међу којима је више од 56.000 етнографских предмета.

Претражите сајт

×