Етнографски музеј Београд

Member of Museums.EU
 • Скорашњи чланци

 • Категорије

 • Архиве

 • Скривени свет балканских жена

  Женска одећа за улицу с краја 19 и у 20. веку из колекције Етнографског музеја у Београду и Земаљског музеја Босне и Херцеговине у Сарајеву
  10–30. септембар 2014.
  Аутори: Мирјана М. Менковић и Светлана Бајић

  У неколико последњих деценија с краја 20. и почетка 21. века, стицајем трагичних друштвених и политичких околностиизменила се културна слика бившег југословенског простора. Сложена и крхка југословенска друштвена конструкција, додатно је усложњена новим границама и поделама после окончања ратних сукова из деведесетих година 20. века. Културна сарадња између неких од највећих и најзначајнијих институција културе на Балкану, али и на простору Југоисточне Европе, какве су, неспорно, Етнографски музеј у Београду и Земаљски музеј Босне и Херцеговине у Сарајеву, није остваривана у дугом временском периоду. Усложњавању и тако тешког стања у области културне баштине у региону, додатно је допринело садашње безмало двогодишње принудно затварање врата Земаљског музеја за публику и потпуно незавидан положај у коме су се нашли запослени кустоси и особље Музеја.

  Претражите сајт

  ×