Архитектонска култура међуратног Београда

Датум изложбе
од 21. децембра до 2. фебруара 2022.
Аутори
Снежана Лазић
Јелена Митровић Коцев
Из Техничке документације Историјског архива Београда

Техничка документација, као део фонда Општине града Београда, један је од подфондова по којима је Историјски архив Београда препознатљив у културној и стручној јавности, као и међу грађанима који у великом броју и свакодневно користе ову архивску грађу ради остваривања својих практичних потреба. Више од 70 000 предмета пројектне документације Београда  за период од 1920-1970. године чува се у депоу престоничког архива, од чега преко 16 000 предмета датира из периода између два светска рата. Архитектонски одсек Техничке дирекције представљао је главно регулационо тело надлежно за законски уређену изградњу и јавних и приватних зграда Београда, тако да његов историјат и рад верно осликавају архитектонски, урбанистички и културни развој градског ткива испричан архивским документима, плановима и фотографијама.

Од ратом разорене вароши Београд је стасавао у модерну европску престоницу. Тридесетих година прошлог века Београд добија нова насеља, пословно-финансијски центар са модерним палатама, сајамски комплекс на левој обали Саве, аеродром, друмску и административну везу са суседним градом Земуном, а у погледу стила коначно се приклања постулатима европске модерне архитектуре. Упоредо радило се на изради грађевинских закона и прописа, генералног плана града и планског пројектовања нових насеља, професионализацији и усавршавању архитектонске струке – једном речју, увођењу реда у обликовање модерног Београда.

Тридесет изложбених паноа, уз пратећи материјал у витринама, разврстани су у две велике целине – рад општинских архитеката и њихових колега из приватне праксе.

Први део изложбе представља историјат и организацију Техничке дирекције, службенике који су спроводили архитектонски и грађевински програм општине, развој законских прописа, урбанистичких планова и општинске објекте разврстане по функционалној типологији. С обзиром да је Грађевински одељак Архитектонског одсека Дирекције вршио контролу и евиденцију свих новоподигнутих зграда, одобравао поднете планове и издавао дозволе за зидање, други део поставке односи се на рад овлашћених архитеката из приватне праксе, који су за приватне инвеститоре пројектовали породичне куће, виле, стамбено-пословне зграде и објекте јавне намене. Прича о интензивној изградњи и модернизацији Београда, која почиње санирањем последица Првог светског рата, завршава се делом изложбе под називом „Уочи рата“, која нереализованим новим Генералним планом и прописом о обавезној изградњи склоништа најављује нови сукоб светских размера.

Циљ изложбе и пратећег богато илустрованог каталога је да се укаже на значај фонда Техничке дирекције Општине града Београда и на неисцрпне изворе и теме истраживања архитектонских докумената похрањених у депоу Историјског архива Београда.

Иди на врх