Етнографски музеј Београд

Member of Museums.EU
 • Скорашњи чланци

 • Категорије

 • Архиве

 • Koнкурс

  ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЈ У БЕОГРАДУ – УСТАНОВА КУЛТУРЕ

  ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА

  ОБЈАВЉУЈЕ

  КОНКУРС

  ЗА АУТОРСКЕ ГОСТУЈУЋЕ ИЗЛОЖБЕ

  ЛИКОВНИХ И  ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНИКА У ПЕРИОДУ 2015-2017.

  Етнографски музеј ће у 2016. години, у свом излагачком простору, организовати самосталне и групне ауторске изложбе ликовних и примењених уметника, изабране по овом Конкурсу.

  Тема, садржај и средства реализације изложбе треба да буду инспирисани, или повезани са темама из етнологије и антропологије, или у сагласности са областима и проблематиком којима се Етнографски музеј бави као установа културе и чувар културне баштине.

  У погледу квалитета (тема, концепција, садржај, средства реализације, информативност, поставка) изложба мора да задовољи опште музеолошке стандарде и критеријуме Етнографског музеја.

  Финансирање реализације поставке може да обезбеди кандидат, Етнографски музеј, или кандидат и Музеј заједно, што ће бити регулисано одговарајућим уговором.

  У зависности од теме и обима, прихваћене изложбе ће бити постављене у згради Етнографског музеја (Галерија на тргу и у Атријуму) или у Манаковој кући .

  На основу средстава (нпр. експонати, фотографије, цртежи, информативни текстови итд.) и начина излагања (пројекат и опрема поставке), уговором ће бити дефинисани услови излагања и обавезе излагача.

  Право да конкуришу имају сви ликовни и примењени уметници из Србије, а који нису запослени у Етнографском музеју.

  Одлуку о изложбама које ће бити прихваћене за реализацију у Етнографском музеју у 2016. години доноси директор Музеја на основу предлога Комисије за ауторске изложбе.

  Резултати конкурса биће објављени у року од 30 дана од дана закључења Конкурса.

  КОНКУРСНИ МАТЕРИЈАЛ:

  1) Пријава у којој се наводе: име(на) и презиме(на) аутора, назив изложбе, карактер изложбе (ликовна, из примењене уметности, друго), да ли је, где и када изложба претходно била постављена, обим (приближна површина коју изложба захтева), контакт: поштанска адреса, електронска адреса, број телефона, интернет презентација (уколико постоји).

  2) Професионална биографија аутора са списком претходних самосталних и групних изложби.

  3) Концепција изложбе у којој су дефинисани и објашњени: (а) назив изложбе, циљ, коме је намењена (првенствене циљне групе), (б) структура (тематске/проблемске целине), (ц) средства реализације (списак експоната, фотографија, цртежа, слика итд.; димензије, техника израде, година настанка истих; информативни текстови: легенде, етикете), (д) начин излагања (опрема: број и димензије витрина, постамената, паноа итд; електонска опрема: DVD player, рачунар, монитор итд.), (е) штампани материјал (нпр. каталог, проспект, водич, плакат изложбе, позивница за отварање изложбе: садржај и структура, дизајнерско идејно решење, или одштампано), (ф) списак учесника у реализацији изложбе (аутор(и), сарадници, техничко особље).

  4) Буџет изложбе и предлог извора финансирања.

  5) Предлог пратећег програма (предавања, радионице, стручно вођење, филмске вечери, концерти итд.) са списком реализатора.

  РОК ЗА ПРЕДАЈУ ПРИЈАВЕ И КОНКУРСНОГ МАТЕРИЈАЛА ЈЕ 15.11 2014.

  Молбе послати на e-mail адресу: konkurs.izložba@etnografskimuzej.rs

  Напомена: целокупну документацију послати у pdf. формату.

  За све додатне информације обратити се Светлани Митровић, телефон:

  062 80-66717, 011 3281888.

   

   

   

  Етнографски музје у Београду

  Установа културе од националног значаја

  др Мирјана Менковић

  в. д. директора

  Претражите сајт

  ×