Етнографски музеј Београд

Member of Museums.EU
Календар Догађања
радно време музеја

Јавне набавке 2016

На основу члана 22. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/2015 и 68/2015), а у складу са Правилником о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца („Службени гласник РС”, број 106/13, бр. 83/2015 ) Етнографски музеј у Београду – Установа културе од националног значаја( у даљем тексту: Музеј), доноси:

ПРАВИЛНИК о ближем уређивању поступка јавне набавке

Конкурсна документација за јавну набавку добара услуге физичко-техничко обезбеђење објекта Етнографског музеја у Београду.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Рок за достављање понуда је  до  26. 12. 2016. до 12,оо часова.

Додатна објашњења

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: ДОДАТНИ РАДОВИ  НА ПОЈАЧАНОМ ОДРЖАВАЊУ УЛИЦЕ КРАЉЕВИЋА МАРКА ОД УЛИЦЕ ГАВРИЛА ПРИНЦИПА ДО СТЕПЕНИШТА КА ЗЕЛЕНОМ ВЕНЦУ

Обавештење о покретању поступка

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Конкурсна документација за јавну набавку добара мале вредности:  Електрична енергија.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Рок за достављање понуда је  до 9. 12. 2016. до 12,оо часова.

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Конкурсна документација за јавну набавку добара: Набавка услуга осигурања запослених у Етнографском музеју у Београду-Установа културе од националног значаја.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Рок за достављање понуда је  22. 11. 2016. до 12,оо часова.

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Конкурсна документација за јавну набавку додатних радова на реконструкцији, рестаурацији и адаптацији Манакове куће: преговарачки поступак без објављивања позива

Конкурсна документација

Обавештење о покретању поступка

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Конкурсна документација за јавну набавку добара: полични регали за збирке Музеја.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Рок за достављање понуда је 16. 5. 2016. до 12,оо часова.

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Конкурсна документација за јавну набавку добара: полични регали за збирке Музеја.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Рок за достављање понуда је 4. 5. 2016. до 12,оо часова.

Одлука о обустави

Обавештење о обустави

 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности: услуга штампања каталога и књига.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Рок за достављање понуда је 8. 4. 2016. до 12,оо часова.

Одлука о додели уговора

 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности: услуга чишћења објеката Етнографског музеја у Београду.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Рок за достављање понуда је 22. 3. 2016. до 12,оо часова.

Додатне информације

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности: услуга физичко-техничко обезбеђење објекта Етнографског музеја у Београду.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Додатна објашњења

Рок за достављање понуда је 22. 12. 2015. до 12,00 часова.

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Музејска продавница и књижара др Сима Тројановић

У атријуму музеја налази се продавница сувенира. У њој можете купити копије средњевековног накита израђене од сребра, текстилно покућство, делове народних ношњи

Подржите нас

Подржите Етнографски музеј кроз донације, спонзорство или учлањењем у Клуб сарадника Етнографског музеја. Подршка јавности, појединаца, компанија и организација, помаже нам да изградимо и обновимо музеј, организујемо изложбе, унапредимо конзервацију, и развијамо своје едукативне програме.

Збирке

У музеју се чувају збирке предмета из ХVIII, XIX и XX века, али и старе и ретке књиге, фотографије, три велика албума акварела Николе Арсеновића који је сликао народне ношње од 1840. до 1870, радови Владислава Тителбаха, Карола Поп де Сатмарија (Carol Popp de Szathmáry), Ђоке Миловановића и радови неколицине сликара етнографа (Никола Зега, Драгутин Инкиостри, Олга Бенсон…). У збиркама се чува око 200.000 музеалија међу којима је више од 56.000 етнографских предмета.

Претражите сајт

×