Етнографски музеј Београд

Member of Museums.EU
Календар Догађања
радно време музеја

Јавне набавке 2019

Конкурсна документација за јавну набавку 1.1.2/2019 – набавка рачунарске и мрежне опреме за потребе унапређења информационог система

Рок за достављање понуда је 29.11.2019. до 12ч

Позив за подношење понуде

Kонурсна документација

Измена бр.1 Конкурсна докумемнтација

Oбавештење комисије

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору П1

Oбавештење о закљученом уговоруП2

Oбавештење о закљученом уговору П3


Конкурсна документација за јавну набавку 1.3.1/2019 – Замена инсталација и осветљења у изложбеном простору

Рок за достављање понуда је 29.11.2019. до 15ч

Kонкурсна документација

Графички део

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору


Конкурсна документација за јавну набавку 1.2.3/2019 – Услуге осигурања запослених у Етнографском музеју у Београду
Рок за достављање понуда је 15.11.2019. до 10ч
Kонкурсна документација
Позив за подношење понуде
Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору

Конкурсна документација за јавну набавку 1.2.1/2019 – Услуге физичког обезбеђења

Позив за подношење понуде

Kонурсна документација

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору


Конкурсна документација за јавну набавку 1.2.1/2019 – Услуге физичког обезбеђења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Рок за достављање понуда је 17.06.2019. до 12ч

Измена бр 1 – Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Питање и одговор бр 1

Рок за достављање понуда је 19.06.2019. до 12ч

Питање и одговор бр 2

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка јавне набавке


Конкурсна документација за јавну набавку 1.2.2/2019 – Услуге чишћења

Позив за подношење понуде

Kонкурсна документација

Рок за достављање понуда је 25.03.2019. до 14.00 ч

Питање и одговор за Јавну набавку – Услуге чишћења

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору 


Конкурсна документација за јавну набавку 1.1.1/2019 – Набавка електричне енергије

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Рок за достављање понуда је 01.04.2019. до 10.00 ч

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Музејска продавница и књижара др Сима Тројановић

У атријуму музеја налази се продавница сувенира. У њој можете купити копије средњевековног накита израђене од сребра, текстилно покућство, делове народних ношњи

Подржите нас

Подржите Етнографски музеј кроз донације, спонзорство или учлањењем у Клуб сарадника Етнографског музеја. Подршка јавности, појединаца, компанија и организација, помаже нам да изградимо и обновимо музеј, организујемо изложбе, унапредимо конзервацију, и развијамо своје едукативне програме.

Збирке

У музеју се чувају збирке предмета из ХVIII, XIX и XX века, али и старе и ретке књиге, фотографије, три велика албума акварела Николе Арсеновића који је сликао народне ношње од 1840. до 1870, радови Владислава Тителбаха, Карола Поп де Сатмарија (Carol Popp de Szathmáry), Ђоке Миловановића и радови неколицине сликара етнографа (Никола Зега, Драгутин Инкиостри, Олга Бенсон…). У збиркама се чува око 200.000 музеалија међу којима је више од 56.000 етнографских предмета.

Претражите сајт

×