Етнографски музеј Београд

Member of Museums.EU
 • Скорашњи чланци

 • Категорије

 • Архиве

 • КОНКУРС

  На основу члана 33. Статута Етнографског музеја у Београду-Установа културе од националног значаја (у даљем тексту Музеј) и Одлуке о расписивању Конкурса (бр. 678/1 од 27.05.2015. године), в.д. директора Музеја расписује

  КОНКУРС

  за најбољу изложбу студената етнологије и антропологије основних, мастер и докторских студија

  на тему

  Она: жена у српској култури и друштву

   

                  Дефиниције роднихкатегорија су културно и историјски различите. Изложба треба да разоткрије женски идентитет у контексту српског друштва и културе 19, 20. или 21. века и проблематизује уврежене опозиције јавно/приватно, субјект/објект, производња/потрошња, мушко/женско. Полазећи од „генеалогије идеја жене“ она треба да покаже како су различите идеологије, културни утицаји, родни обрасци и социјалне конвенције обликовали идентитет жена. Исто тако она треба да укаже на изворе знања родних техника, који обликују и производе женске културне идеале. У интерпретацији „женског питања“ аутори изложбе треба да обрате пажњу и на контрадикције које се јављају између техника повезаних са женским телом (техника женскости) и техника које устројавају род као социјалну категорију (техника женствености). Како се женственост носи посредством одеће, изложба може да проблематизује и улогу одеће у политичкој и социјалној еманципацији жена. Она такође може да интерпретира културне концепције тела, владајуће норме лепоте, моделе здравља и сл.

                  Напомена: аутори могу сами одабрати реферетне временске оквире у којима ће анализирати жељени феномен. Пријаве се могу подносити индивидуално или у групи. 

                  Аутори изложбе треба да поднесу:

  Подношење предлога се врши електронским путем на адресу svetlana.mitrovic@etnografskimuzej.rsса назнаком: „За Конкурс за најбољу студентску изложбу“ најкасније до 1. септембра 2015. године. Предлози који се доставе након овог рока неће се узимати у разматрање.
  Сви учесници ће бити писмено обавештени о резултату конкурса у року од 30 (тридесет) дана од дана закључења конкурса.

   

  Одлуку о расписивању Конкурса можете преузети са сајта Етнографског музејау Београду www.etnografskimuzej.rs

  Odluka_ Konkurs za studentsku izložbu

  Претражите сајт

  ×