Етнографски музеј Београд

Member of Museums.EU
Календар Догађања
радно време музеја

Конкурси

Награда Боривоје Дробњаковић

Етнографски музеј у Београду расписује конкурс за доделу Награде Боривоје Дробњаковић за најбољи студентски завршни мастер рад из области етнологије и антропологије. Циљ доделе награде је стимулисање развоја науке и очувања културног наслеђа и афирмација младих етнолога и антрополога у Србији. Подношење предлога се врши искључиво електронским путем на адресу: nagradadrobnjakovic@etnografskimuzej.rs са назнаком ,,За Награду Боривоје Дробњаковић“, најкасније до 18. априла 2017. године.

Радови који се доставе након овог рока неће бити узети у разматрање. Сви учесници ће бити писмено обавештени о резултату конкурса у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења конкурса.

Награда се додељује за радове које су студенти одбранили у претходној календарској години на Филозофском факултету у Београду на Одељењу за етнологију и антропологију.

Одлуку о додели награде доноси Комисија коју именује Управни одбор. Комисију чине еминентни стручњаци из области етнологије и антропологије.

Награда се састоји од плакете и новчаног износа, који за сваку годину утврђује Управни одбор Музеја.

Услови конкурса за доделу награде 2017

Правилник

Музејска продавница и књижара др Сима Тројановић

У атријуму музеја налази се продавница сувенира. У њој можете купити копије средњевековног накита израђене од сребра, текстилно покућство, делове народних ношњи

Подржите нас

Подржите Етнографски музеј кроз донације, спонзорство или учлањењем у Клуб сарадника Етнографског музеја. Подршка јавности, појединаца, компанија и организација, помаже нам да изградимо и обновимо музеј, организујемо изложбе, унапредимо конзервацију, и развијамо своје едукативне програме.

Збирке

У музеју се чувају збирке предмета из ХVIII, XIX и XX века, али и старе и ретке књиге, фотографије, три велика албума акварела Николе Арсеновића који је сликао народне ношње од 1840. до 1870, радови Владислава Тителбаха, Карола Поп де Сатмарија (Carol Popp de Szathmáry), Ђоке Миловановића и радови неколицине сликара етнографа (Никола Зега, Драгутин Инкиостри, Олга Бенсон…). У збиркама се чува око 200.000 музеалија међу којима је више од 56.000 етнографских предмета.

Претражите сајт

×