Етнографски музеј Београд

Member of Museums.EU
 • Календар Догађања
  радно време музеја

  О музеју

  Етнографски музеј је један од најстаријих музеја на Балканском полуострву. Недавно је прославио једно столеће постојања. С пуним правом се може назвати чуварем неизмерног блага традиционалне културе.

  Историјат

  Етнографски музеј постоји више од једног столећа као значајна етнолошка установа која темељно проучава традиционалну културу.

  Делатност

  Наш музеј је активна институција која не дозвољава да стварност пролази мимо ње. Етнографски музеј је установа која се пре свега бави класичном музеолошком делатношћу, односно заштитом етнографских покретних културних добара, али не само тиме. Стручна музеолошка обрада предмета у Етнографском музеју је потпуна, а Музеј често стручно помаже мањим музејима да обраде и конзервирају своје фондове.

  Библиотека

  У оквиру Библиотеке се прикупљају, чувају и обрађују књиге и друге публикације из области етнологије, музеологије, уметности и друштвених наука.

  Од почетка самосталног рада Музеја библиотечки фонд се развијао и обогаћивао, и њега данас чини око 60.000 публикација међу којима је око 33.000 књига и око 27.000 часописа из области етнологије и антропологије, али и сродних наука.

  Издаваштво

  Етнографски музеј је започео самосталну издавачку делатност још 1926. године, када је публикован први број Гласника Етнографског музеја, који без прекида излази и представља једну од најзначајнијих етнолошко–антрополошких публикација у Србији.

  Данас Етнографски музеј редовно издаје, осим Гласника, каталоге изложби које приређују кустоси музеја и који садрже важне стручне текстове, водиче кроз збирке музеја, научне студије и популарну литературу са темама из домена етнологије

  Претражите сајт

  ×