Етнографски музеј Београд

Member of Museums.EU
 • Календар Догађања
  радно време музеја

  ЦЕНТАР ЗА НЕМАТЕРИЈАЛНО КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ СРБИЈЕ

   

  Центар за нематеријално културно наслеђе Србије, отворен је у Етнографском музеју у Београду 20. јуна 2012. године. Полазна основа активности Центра је Унескова Конвенција о очувању нематеријалног културног наслеђа (2003), коју је Народна скупштина Републике Србије ратификовала у мају 2010. године.

  Локалне културе су, у времену изузетно динамичних друштвених и економских промена у свету, изложене нестанку или трансформацији до непрепознатљивости изворних мотива. Управо из тог разлога, задатак Центра је истраживање, пописивање, обрада, чување и презентација нематеријалног културног наслеђа на територији Републике Србије, али и помоћ локалним заједницама у препознавању, вредновању, практиковању и преношењу сопственог културног наслеђа наредним генерацијама. Циљ Центра је постизање бољег статуса и укључивање нематеријалног културног наслеђа кaо значајног ресурса у оквиру пројекта из области друштвеног и економског развоја. У сврху ефикаснијег рада на очувању нематеријалног културног наслеђа, Центар се бави и едукативним активностима и сарађује с другим установама, удружењима, организацијама и појединцима у земљи и иностранству (Министарство културе и информисања Републике Србије, Национална Комисија за УНЕСКО при Министарству спољних послова, научне и образовне институције, институције које се баве заштитом културног наслеђа, невладине организације и др.).

   

  НАЦИОНАЛНИ РЕГИСТАР НЕМАТЕРИЈАЛНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

  Једна је од најважнијих активности Центра за нематеријално културно наслеђе је вођење и чување Националног регистра нематеријалног културног наслеђа, као и целокупне документације о нематеријалном културном наслеђу у електронском, папирном, видео и аудио облику.

  Регистар нематеријалног културног наслеђа Републике Србије тренутно садржи 49 елемената уписаних на Листу елемената нематеријалног културног наслеђа, на основу одлука Националног комитетa за нематеријално културно наслеђе.

   

  НАЦИОНАЛНА МРЕЖА ЗА ОЧУВАЊЕ НЕМАТЕРИЈАЛНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА

  Националну мрежу стручних тела и институција за очување нематеријалног културног наслеђа чине: Национални Комитет за нематеријално културно наслеђе, Центар за нематеријално културно наслеђе Србије, мрежа регионалних координатора за заштиту нематеријалног културног наслеђа и Комисија за упис у Национални регистар нематеријалног културног наслеђа.

   

  О нематеријалном културном наслеђу (НКН):

  Унескова Конвенција о очувању нематеријалног културног наслеђа

  Први број часописа Нематеријално културно наслеђе Србије

  Kaталог изложбе Нематеријално културно наслеђе Србије

  Више о раду Центра за нематеријално културно наслеђе Србије можете сазнати на:
  www.nkns.rs
  https://www.facebook.com/CentarzaNKNSrbije.ICHCentreSerbia/

   

   

  Претражите сајт

  ×