Етнографски музеј Београд

Member of Museums.EU
 • Календар Догађања
  радно време музеја

  ГЛАСНИК ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА, КЊ. 35

  152 страна, илустровано

  Етнографски музеј у Београду, 1972.

  Одговорни уредник  др Слободан Зечевић

  Садржај
  Студије и чланци

  Јасна Бјеладиновић: Народна ношња у рачанском крају

  Др Мирко Барјактаровић: Традиционални облици својине у Југославији

  Др Ђурђица Петровић: Прилог проучавању касносредњовековних градских гробаља

  Мр Душан Бандић: Неки типови ,,сечног“ оружја у нашим народним веровањима и магији

  Андријана Гојковић: Неколико музичких инструмената Далеког Истока

  Грађа

  Аница Шаулић: Понеки траг тотема у народној причи

  Др Јован Трифуноски: Етнографска грађа из области Бабуне и Тополке

  Хроника

  Др Петар Влаховић: Рад дванаестог саветовања етнолога Југославије

  Др Петар Влаховић: Рад ХVIII конгреса Савеза фолклориста Југославије

  Надежда Пешић-Максимовић: Југословенски етнолози на првом међународном конгресу европске етнологије

  Надежда Пешић-Максимовић: Заштита народне архитектуре – тема симпозијума ICOMOS-a

  Прикази

  Др Петар Влаховић: Др Дејан Медаковић: Путеви српског барока

  Бреда Влаховић: Slavko Kremenšek; Ljubljansko naselje Zelena Jama kot etnološki problem

  Др Мирко Барјактаровић: Dr Vanek Siftar: Cigani -minulost v sedajnost

  Др Мирко Барјактаровић: Jens Bjere: Kalahari (pračovjek u atomsko doba)

  In memoriam

  Милица Матић-Бошковић: Бранислав Русић (1912-1971)

  Библиографија

  Милица Марић-Бошковић: Библиографија радова проф. Др Бранислава Русића (1934 – 1971)

   

  Преузмите Гласник Етнографског музеја:

  http://books.google.rs/books/about?id=pYehBQAAQBAJ&redir_esc=y

  icon_google_preview

  Претражите сајт

  ×