Етнографски музеј Београд

Member of Museums.EU
 • Календар Догађања
  радно време музеја

  ГЛАСНИК ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА, КЊ. 36

  292 страна, илустровано

  Етнографски музеј у Београду, 1973.

  Одговорни уредник  др Слободан Зечевић

   

  Садржај

  Др Мирко Барјактаровић: Уз седамдесетпетогодишњицу живота Митра Влаховића

  Студије и чланци

  Др Петар Влаховић: Етнички процеси у Македонији

  Никола Пантелић: Снахачество у Србији

  Др Слободан Зечевић: Заветина у североисточној Србији

  Др Мирко Барјактаровић: Питање једноданчића из наших народних веровања

  Рабија Хасанбеговић: Мађијски и емпиријски елементи у народним обичајима око рођења

  Љубомир Рељић: Култни симболи на дипломи једног баштована из 1802. године

  Шефик Бешлагић: Стећци у околини Жабљака

  Грађа

  Др Јован Трифуноски: Надгробни споменици у кумановском крају

  Марија Киш: Ускршњи обичаји Срба око Будимпеште

  Осврти

  Др Слободан Зечевић: Етнопарк у Мартину

  Хроника

  Емилија Церовић: Двадесет пет година рада Етнографског института Српске академије наука и уметности

  Др Петар Влаховић: Научни скупови наших етнолога у 1972. години

  Душан Дрљача: Етнографске теме на деветнаестом фестивалу југословенског документарног и краткометражног филма

  Мр Радомир Ракић: Seminarium etnologikum – теренска истраживања словачких студената, пример међународне сарадње

  Андријана Гојковић: Четврти интернационални састанак стручњака за проучавање народних музичких инструмената

  Прикази

  Мр Душан Бандић: Бронислав Малиновски: Научна теорија културе

  Мр Душан Бандић: Војин Матић: Заборављена божанства

  Др Мирко Барјактаровић: Др Јован Трифуноски: Скопска Црна Гора

  Др Мирко Барјактаровић: Др Обрен Благојевић: Пива

  Др Милка Јовановић: Мирјана Малуцков: Народна ношња Румуна у југословенском Банату

  Др Мирко Барјактаровић: Петар Момировић: Риболов на Великој Морави

  Др Слободан Зечевић: Etnologia slavica III, Ybornik Filoyofickej fakulty Univerziy Komenskeho v Bratislave, Bratislava 1972.

  Др Мирко Барјактаровић: Herman Lansfeld: Habanske pamatky, Straznice, 1970, s. 475

  Библиографија

  Љубомир Андрејић: Библиографија о породичној задрузи код наших народа

   

  Преузмите Гласник Етнографског музеја:

  http://books.google.rs/books/about?id=Yj-lBQAAQBAJ&redir_esc=y

  icon_google_preview

  Претражите сајт

  ×