Етнографски музеј Београд

Member of Museums.EU
 • Календар Догађања
  радно време музеја

  Каталози Етнографског музеја – 2005.

  Марјановић, Весна, Маске и ритуали у Србији, Етнографски музеј, Београд, 2005.

  121 стр.; илустр.; 21 cm

  Tираж: 500

  + Електронско издање (1 CD ROM)

  Цена: распродато

  Каталог изложбе Маске и ритуали у Србији подељен је у пет целина. Уводни део садржи опште одреднице о маски, феномену ношења, пореклу речи, о изворима и литератури, историјском прегледу употребе маске и сажетак о теренским истраживањима у Србији. У поглављу Маске у Србији извршена је типологија традиционалних маски и ликова, представљен је материјал од ког се праве, реквизити, типичне радње које маскирани чине, простор у којем се крећу особе са маскама. У делу који се односи на Структуру ликова маски образложене су антропоморфне, зооморфне, антропоморфно-зооморфне, фитоморфне и уметничке маске. Након завршних разматрања дат је, према годишњем циклусу обредне праксе, Каталог предмета представљених на изложби.

  Родић, Зоран, Традиционално посуђе из збирке Етнографског музеја у Београду, Етнографски музеј, Београд, 2005.

  161 стр.; илустр.; 21 cm

  Tираж: 800

  Цена: распродато

  Представљена је збирка посуђа и судова Етнографског музеја, који су значајни извори за проучавање свакодневног живота и културе становања српског народа. Обрађени предмети настали су у периоду од почетка ХIX века па до савременог доба. Класификовани су према материјалу, начину израде, облику и функцији. Каталог је подељен у осам тематских целина: посуђе од тикве, коже, тканине, дрвета, земље (керамика), метала, камена и стакла.

  Иконопис Врањанске епархије, уредник Ненад Макуљевић, Катедра за историју уметности Филозофског факултета, Епархија врањанска Српске православне цркве, Етнографски музеј, Београд, 2005.

  11 стр.; илустр.; 21 cm

  Тираж: 500

  Цена: распродато

  Мр Владимир Симић даје приказ историјата и развоја црквеног сликарства на простору Врањанске епархије у периоду од 1830. до 1940. године. Ово раздобље карактерише развој богате иконописачке делатност која је била одређена верском обновом, националним идентитетом и реформом црквеног живота у српској држави. Иконе из врањанске епархије представљене у каталогу, заузимају важно место у разумевању визуелне културе православних хришћана на јужнобалканском простору и део су културног наслеђа Срба.

  Претражите сајт

  ×