Етнографски музеј Београд

Member of Museums.EU
 • Календар Догађања
  радно време музеја

  Каталози Етнографског музеја – 2008.

  Ацковић, Драгољуб, Ђелем, ђелем, Етнографски музеј, Београд, 2008.

  38 стр.; илустр.; 21 cm

  Тираж: 600

  Цена: 100 динара

  Описано је порекло Рома и дат је сумаран приказ њихове материјалне и духовне културе на тлу Србије. Аутор је нагласио специфичности њихових занимања, обичаја, празника и веровања.

  Цветковић, Марина, Игра шарених нити: колекција пиротских ћилима Етнографског музеја у Београду, Етнографски музеј, Београд, 2008.

  100 стр.; илустр.; 21 cm

  Тираж: 500

  Цена: 500 динара

  Аутор представља развој пиротског ћилимарства и културно историјске околности у којима се оно развијало. Проучавајући ћилиме који су део збирке текстилног покућства Етнографског музеја, аутор указује на различите функционалне, ликовне и техничке карактеристике. Дата је хронолошка подела предмета у три групе и анализа у односу на социјалне, економске и политичке околности.

  Митровић Мирослав и Саша Срећковић, Свирај свирче, Етнографски музеј, Београд, 2008.

  8 стр.; илустр.; 21 cm

  Тираж: 300

  Текст на српском и енглеском језику

  Цена: 100 динара

  Музички инструменати из збирке Етнографског музеја који су представљени у каталогу, прикупљани су од друге половине XIX века на јужнословенским просторима. За свако подручје је постојао карактеристичан инструмент: динарско-гусле, централно балканско и панонско-гајде, панонско-тамбурица, Косово-инструменти источњачког порекла. Свим поменутим подручјима је заједничка употреба пастирских свирала.

   CRNILOVIC ISTRAZIVANJE
  Стојковић Драгана,  Истраживање професија или страст: 40 година легата Христифора Црниловића у Манаковој кући, Етнографски музеј, Београд, 2008.

  39 стр.; илустр.; 21 cm
  Упоредо срп. текст и енг. превод

  Tираж: 300

  Цена: 200 динара

  Поводом јубилеја 40 година музејске делатности Манакове куће аутор Драгана Стојаковић још једном подсећа на легат Христифора Црниловића истраживача, сабирача народног и уметничког блага чија је делатност према стваралачкој и моралној енергији служила за пример другима. Етнографску спомензбирку Христифора Црниловића чини  2600 музејских предмета, богата рукописна грађа која броји 21560 листова, библиотека са преко 700 публикација и фототека којој је аутор овом приликом посветио посебну пажњу.

  Претражите сајт

  ×