Етнографски музеј Београд

Member of Museums.EU
 • Календар Догађања
  радно време музеја

  Каталози Етнографског музеја – 2009.

  Менковић, Мирјана, Зубун: колекција Етнографског музеја у Београду из XIX и прве половине XX века, Етнографски музеј, Београд, 2009..

  138 стр.; илустр.; 28 cm

  Тираж: 500

  Цена: 1.200 динара

  ..

  Јавности је представљен горњи део одеће од сукна типа прслук, распрострањен на јужнословенском Балканском простору. У народу је познат под именом зубун, садак, ћурдија, горнак, долактица, саја, џубе итд. Реч је о једном од најрепрезентативнијих, најстаријих и обавезних одевних предмета који је ношен током целе године. Зубуни су класификовани према географској распрострањености предмета (западнобалкански, централнобалкански, прелазне области и источнобалкански корпус), формалним (материјал, крој, боја, орнамент, техника израде, време ношења и изобичавања предмета) и функционалним карактеристикама (статус, пол, узраст, етничка и религијска припадност). Указано је на динамичне промене у култури одевања српског народа. Каталог је опремљен илустрацијама и кројевима зубуна из колекције Етнографског музеја у Београду.

  http://books.google.rs/books?id=bkcoBAAAQBAJ&lr=&num=10&hl=sr&redir_esc=y

  Гвозденовић, Ирена, Сребрно посуђе из збирке Етнографског музеја у Београду, Етнографски музеј, Београд, 2009.

  106 стр.; илустр.; 21 cm

  Тираж: 500

  Цена: 700 динара

  Аутор описује историјске прилике у којима настају предмети од сребра и специфичне карактеристике занатске и уметничке израде сребрног посуђа. У каталогу су представљени предмети који су део збирке градског покућства Етнографског музеја у Београду израђени у XVIII, XIX и XX веку у земљама северне, западне и средње Европе. Поменути предмети су први пут представљени јавности.

  Менковић, Мирјана, Скадарско џубе: прича о једном предмету и три културе, Етнографски музеј, Београд, 2009.

  42 стр.; илустр.; 21 cm

  Тираж: 300

  Цена: распродато

  Аутор описује женски грађански костим са посебним освртом на прслук звани џубе. Реч је о одевном предмету који се првобитно појавио у одевању мушкараца, а који је у другачијем кроју стекао популарност у женском грађанском костиму из XIX века. Истражујући један одевни елемент – џубе, аутор указује на процес акултурације у одевању, описује начин његовог ношења у оквиру различитих конфесионалних група (православци, католици и муслимани), указује на промене кроја и украса са посебним акцентом на скадарски изузетак.

  Теофиловић-Тодоровић, Мирјана, Све све, али занат: еснафска писма и занати, Етнографски музеј, Београд, 2009.

  33 стр.; илустр.; 21 cm

  Тираж: 300

  Цена: 200 динара

  У првом делу каталога описан је историјат и садржај збирке еснафских, мајсторских и калфенских писама и диплома из Завичајног музеја у Јагодини, који је сачинила Мирјана Теофиловић – Тодоровић, кустос Завичајног музеја у Јагодини. У другом делу каталога Ранко Баришић, кустос Етнографског музеја дао је опис традиционалних заната (ковачко-поткивачки, туфегчијско-пушкарски, воскарско-лицидерски, абаџијски, опанчарски, обућарски итд.) и алате које су занатлије користиле.

  Мелодија боја: ношње и накит националних мањина у НР Кини
  Етнографски музеј, Министарство културе НР Кине, Институт Конфуције у Београду, Београд, 2009.

  33 стр.; илустр.; 21 cm
  Тираж: 300
  Цена: 100 динара

  Представљена су 43 комплета народних ношњи 33 националне мањине НР Кине, с циљем да се укаже на посебност у култури одевања сваке од етничких група. На неким комплетима је наглашен социјални карактер, други указују на историјат породице или племена, а сви они заједно осликавају богатство традиције и културног наслеђа.

  Стари занати у Србији, уредник Весна Душковић, Етнографски музеј, Београд, 2009.

  103,103 стр.; илустр.; 28 cm

  Тираж: 1000

  Цена: распродато

  Текст на српском и енглеском језику (штампана у међусобно обрнутим смеровима)

  Ова публикација је написана са циљем да се афирмишу и заштите стари занати и занатске вештине, које представљају важан сегмент културне баштине Србије. Реч је о зборнику радова кустоса Етнографског музеја који су из различитих углова представили неке од заната: ткање, ћилимарство, вез, терзијски занат, кожухарство, филигрански занат, опанчарски занат, грнчарство, бачварство, казанџијски занат, коларство, лицидарство, млинарство и пекарство, иконопис и израду традиционалних музичких инструмената.

  Претражите сајт

  ×