Етнографски музеј Београд

Member of Museums.EU
 • Календар Догађања
  радно време музеја

  Каталози Етнографског музеја – 2010.

  Стојановић, Марко и Милош Матић, Пластичне деведесете, Етнографски музеј, Београд, 2010.

  95 стр.; илустр.; 21 cm

  Тираж: 500

  Цена: 200 динара

  Аутори истичу улогу и значај предмета од пластике у српској култури у време распада социјалистичког друштвеног система, међународне изолације и свеопште кризе хуманих вредности, морала, привреде и друштва у целини. Предмети од пластике су третирани као метафора илузији богатства и изобиља. Посебна пажња је усмерена на истраживање промена на релацији од употребне до симболичке вредности предмета од пластике.

  http://books.google.rs/books?id=LJU5BAAAQBAJ&hl=sr&redir_esc=y

  Душковић, Весна, Колекција лутака, Етнографски музеј, Београд, 2010.

  128,129 стр.; илустр.; 24 cm
  Тираж: 800
  Текст на српском и енглеском језику
  (штампана у међусобно обрнутим смеровима)
  Цена: 1.200 динара

  Представљен је део збирке играчака које се чувају у Етнографском музеју у Београду. Описан је историјски контекст њиховог настајања у свету и прихватања код нас, спорадични покушаји израде играчака а касније и организована индустријска производња на простору бивше Југославије. У раду је дата типологија лутака по материјалима (глина, дрво, вуна, папир, папирмаше, восак, порцелан, метал итд.) и приказ употребе лутака у обичајима и веровањима нашег народа.

  Национална изложба старих заната у Србији: 25. август до 15. септембар 2010. године, уредник и приређивач Весна Душковић, Етнографски музеј, Београд, 2010.

  23 стр.; илустр.; 21 cm

  Тираж: 2 000

  Цена: 200 динара

  У каталогу је дат сажет приказ старих заната (ткачког, терзијског, кожухарског, опанчарског, филигранског, казанчијског, грнчарског, лицидерског, веза) да би се указало на значај очувања традиционалних вештина и њихову примену у савременом друштву.

  Српски пионири у Америци: Five Decades of Serbian Life in America Family and Archival Photographs 1893-1947, кустос изложбе и уредник каталога Весна Бижић – Омчикус, Етнографски музеј, Београд, 2010.

  20 стр.; илустр.; 21 cm

  Тираж: 500

  Текст на српском и енглеском језику

  Цена: 100 динара

  Представљене су фотографије из породичних албума српских досељеника у Америку као визуелни документи о прилагођавању живота новој средини. Уз сваку фотографију дат је кратак опис који осликава значајне сегменте из њиховог свакодневног живота.

  Претражите сајт

  ×