Етнографски музеј Београд

Member of Museums.EU
 • Календар Догађања
  радно време музеја

  КАТАЛОЗИ ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА – 2012.

  Филеки, Ирена, Вез у граду : национално наслеђе и европски утицаји, Етнографски музеј у Београду, 2012.

  67 стр.; илустр.; 21×21 cm

  Тираж: 500

  Цена: 300 динара

  Аутор у тексту настоји да расветли присуство европских традиција у изради веза у Србији, али и да представи национално наслеђе. Обе врсте веза представљају домаћу традицију и уткане су у савремену културу. Каталог чине два сегмената:

  Одлике градског веза у Србији у другој половини 19. и 20. веку – овај сегмент се односи на неговање народних мотива и европске утицаје у домаћој везилачкој делатности;

  Градски вез у Србији –  овај сегмент се односи на европско везилачко наслеђе, технику израде белог веза, веза у боји и косовског веза.

  Каталог је богато илустрован фотографијама предмета који су се могли видети на истоименој изложби.

  Претражите сајт

  ×